over praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Op deze site vindt u informatie en nieuws over praktijknetwerken in de akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij. Deze praktijknetwerken doen mee in de subsidieregeling Praktijknetwerken. Daarnaast vindt u op de diverse sectorale overzichtspagina's praktijknetwerken die een label 'VK' hebben meegekregen. Dit zijn de praktijknetwerken die vanuit het
Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 worden gefinancierd.

Van elk netwerk is informatie te vinden over doel, aanpak, contactpersonen , nieuwsberichten en producten. Indien u vragen heeft aan één van deze netwerken, neem dan gerust contact met ze op.

Deze website wordt beheerd door Wageningen UR. Het Ministerie van EZ heeft Wageningen UR gevraagd om de praktijknetwerken te ondersteunen bij de communicatie naar buiten toe. Zij wil hiermee stimuleren dat de netwerken hun doel gemakkelijker of sneller kunnen realiseren. Voor de veehouderij netwerken gebeurt dat via de website en attentiemail van Verantwoorde Veehouderij. Voor de praktijknetwerken in de plantaardige sectoren gebeurt dat op deze site.