nieuws van praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

 

21-09-2015: Tarwetelers vergroten grip op aarfusarium

Wanneer is het zinvol om te spuiten tegen aarfusarium en welke invloed heeft de raskeuze? In het Praktijknetwerk 'Beheersing aarfusarium en mycotoxinen' verzamelde tarwestudieclub Flevoland de afgelopen twee jaar actuele kennis van de graanziekte en deed ervaring op met beslissingsondersteunende computersystemen. Het geeft ze ... meer »

 

16-09-2015: Praktijknetwerk lanceert beslisboom opheffen bodemverdichting

Het Praktijknetwerk 'Opheffen bodemverdichting' heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee voor verschillende situaties bodemverdichting beschreven en aangegeven wordt hoe deze zijn op te heffen. Elke situatie vraagt namelijk een ... meer »

 

15-09-2015: 'Samen Sterk' had belangrijke triggerfunctie in versterking mineralenefficiency

Het Praktijknetwerk 'Samen sterk' heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van samenwerking tussen akkerbouw- en veehouderijbedrijven om het benutten van mineralen verder te optimaliseren. Dat een dergelijke samenwerking ... meer »

 

14-09-2015: Veel kennis en informatie uitgewisseld tijdens Eiwitdag op 3 september

Donderdag 3 september jl. was op Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond een bijzonder informatieve bijeenkomst over de teelt van eiwitrijke gewassen als soja, lupine en aardappelen. Er waren niet alleen presentaties over onderzoeksresultaten, er was ook teeltinformatie en een presentatie van toepassingen van de plantaardige eiwitten als ... meer »

 

21-08-2015: Praktijknetwerk bekijkt effecten van plaatsen stuwtjes in sloten bedrijf Ormel

Een aantal weken geleden zijn tijdens de derde en laatste bijeenkomst van het Praktijknetwerk 'Regelbare drainage Veenkoloniën' de effecten bekeken van het plaatsen van een aantal stuwtjes in de sloten op het bedrijf van Hugo ... meer »

 

20-08-2015: Gangbare en biologische telers krijgen verlenging voor praktijknetwerk rond bodemgezondheid

Het Praktijknetwerk 'hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak' heeft na de officiële looptijd een doorstart gemaakt. In het netwerk werken biologische en gangbare telers samen aan bodemmaatregelen die helpen om de uitspoeling te verminderen. Overheden, ... meer »

 

20-08-2015: ‘Groene gewasbeschermingsmiddelen maken groenten met minder residu mogelijk’

Met het integreren van groene middelen in het spuitschema, kan de hoeveelheid residuen van gewasbeschermingsmiddelen in groente verder omlaag. Dat blijkt uit de ervaringen van het Praktijknetwerk 'MRL in vollegrondsgroenten', waarin telers, Proeftuin Zwaagdijk, Bayer CropScience, ... meer »

 

10-08-2015: Wijnbouw-hightech helpt glastuinbouwers bij energiezuinig telen

Een in de wijnbouw ontwikkelde techniek, waarbij sensoren rechtstreeks de vochtsituatie in de plant aflezen, kan waardevolle informatie leveren voor het fijnregelen van het klimaat in de kas. Het is een van de nieuwe aanknopingspunten die de acht glastuinders in het Praktijknetwerk 'Grenswaarden aan ... meer »

 

31-07-2015: Praktijknetwerk ontwikkelt methode beter bodembeheer

De afgelopen maanden hebben 18 akkerbouwers in de Veenkoloniën meegedaan aan het praktijknetwerk 'Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer'. Binnen dit project is een methode ontwikkeld waarmee boeren de kwaliteit van hun bodem in kaart ... meer »

 

31-07-2015: Praktijknetwerk realiseert meer knollen en kilogrammen met dripirrigatie

Op twee locaties is er vanuit het praktijknetwerk 'Het managen van vocht in de Veenkoloniën' in 2014 en 2015 een boerenexperiment/pilot uitgevoerd met dripirrigatie in zetmeelaardappelen en uien. In 2015 is soja daar als ... meer »

 

31-07-2015: Brochure ‘Bijen op het landbouwbedrijf; werken aan een bijvriendelijker platteland’

Het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING, heeft een brochure uitgebracht waarin zij haar kennis en praktijkervaringen heeft gebundeld. De brochure is bedoeld voor een brede groep, maar biedt vooral boeren praktische tips om hun bedrijf bijvriendelijker in ... meer »

 

28-07-2015: Financiële gevolgen van kavelruil

De bedrijven in het praktijknetwerk ‘Minder toeren’ hebben hun grond op afstand liggen. Dit brengt hogere bewerkingskosten met zich mee. Een kavelruil is daarom wenselijk. DLV en het Kadaster hebben samengewerkt aan het doorrekenen van twee scenario’s van kavelruil tussen melkveehouders en ... meer »

 

26-07-2015: Elektrisch beregenen is duurzamer en goedkoper

Het praktijknetwerk ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over duurzame methoden van beregening.

Op het akkerbouwbedrijf van de heer Hendrik Luth in Wedde (provincie Groningen) ... meer »

 

10-07-2015: Bijeenkomst plantaardige eiwitten

Perspectieven voor teelt en verwerking van plantaardige eiwitten in de Veenkoloniën
Op 3 september organiseert InnovatieVeenkoloniën een bijeenkomst over de teelt en verwerking van plantaardige eiwitten. ‘s Ochtends wordt ingegaan op de perspectieven voor plantaardige eiwitten in het kader van gezond voedsel. ’s Middags gaat ... meer »

 

10-07-2015: Klimaatbehandeling biedt perspectief voor bestrijden aaltjes in vaste planten

Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) biedt vaste-plantenkwekers nieuwe mogelijkheden om wortelknobbelaaltjes effectief te bestrijden. Tot die conclusie komt het praktijknetwerk 'Op naar aaltjesvrije vaste-plantenkweek met CATT'. De chemievrije methode op basis van temperatuur en aangepaste ... meer »

 

30-06-2015: Kennis gebundeld voor aanpak lastige plaaginsecten

Door het verzamelen van kennis en het doen van praktijkproeven heeft het Praktijknetwerk 'Probleemplagen divers aanpakken' nieuwe aanknopingspunten gevonden voor een biologische aanpak van een aantal lastige plaaginsecten in fruit. Het gaat om de bramengalmijt en de suzuki-fruitvlieg in kleinfruit, de boswants in peer ... meer »

 

29-06-2015: ‘Grasland aanrollen dodelijk voor engerlingen’

Engerlingen in grasland op een acceptabele en duurzame manier beheersen, kan. Bijvoorbeeld via aanrollen. Ook voor akkerbouwers die grasland huren, om er na het scheuren aardappels op te verbouwen, zijn er mogelijkheden om engerlingen bestrijden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Praktijknetwerk 'Duurzame aanpak ... meer »

 

22-06-2015: Bodemscan als basis voor integraal bodemkwaliteitsplan

"Maak een integraal bodemkwaliteitsplan voor je bedrijf." Dat vroeg Leendert Molendijk (Wageningen UR) aan de ruim 200 bezoekers van de themadag ‘Hoe houden we de bodem vruchtbaar’ donderdag 18 juni j.l. op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond.

De bezoekers volgden eerst een centraal gedeelte met 10 korte pitches van praktijknetwerken ... meer »

 

12-06-2015: ‘Wormenprobleem is maar voor een deel een wormenprobleem’

Op plekken waar wormen de oogst van aardappelen bemoeilijken, is vaak meer aan de hand. Pas als de bodemkwaliteit niet in orde is, leidt overmatige wormenactiviteit tot het hinderlijk verkitten van bodemdelen. Tot die slotconclusie komen de akkerbouwers die de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan het Praktijknetwerk ... meer »

 

04-06-2015: Flyer gepresenteerd tijdens bewaarsymposium

26 mei jl. zijn tijdens het door DLV in Valthermond georganiseerde bewaarsymposium ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst' de resultaten gepresenteerd vanuit de praktijknetwerken 'Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed' en meer »

 

04-06-2015: Wat kunnen spinnen betekenen voor uw bedrijf?

Op 11 juni 2015 organiseert de ANOG in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa's en Praktijknetwerk 'Graanhaantjes: natuurlijke plaagbeheersing' een veldbijeenkomst over natuurlijke plaagbeheersing met akkerranden.
... meer »

 

30-05-2015: Geslaagde themabijeenkomst Sensortechnologie

Op 22 mei jl. vond de eerste themabijeenkomst bij Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie. In het programma lag de nadruk op het inwinnen van data: hoe krijg je nu precies informatie over wat er op het land gebeurd. Daarnaast werden er toepassingen gedemonstreerd, waaronder diverse gewassensoren en drones. ... meer »

 

21-05-2015: Bewaarsymposium ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst'

Op 26 mei a.s. houdt DLV een bewaarsymposium over het thema ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst’. Tijdens dit symposium hoort u de resultaten vanuit het netwerk "Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed" en meer »

 

21-05-2015: Tweede bodemkaravaan vertrekt op 27 mei

Op 27 mei a.s. wordt vanuit de praktijknetwerken 'Opheffen bodemverdichting' en 'Kwantificeren bodemverdichting' een 2e bodemkaravaan georganiseerd. De eerste bodemkaravaan op 8 december eindigde in een ‘technische’ discussie over hoe ... meer »

 

19-05-2015: Hitte bestrijdt koprot in uien

Door uien en sjalotten vlak na het inschuren op te warmen naar 42 graden Celsius, wordt de lastige ziekte koprot vrijwel volledig bestreden. Dat bewijzen de biologische telers Sjaak Twisk en Aga Sulik uit Dronten, deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Warmtebehandeling uien: droog en ziektevrij in 1x’. Samen met DLV Bouw Milieu en Techniek en Dijksma ... meer »

 

11-05-2015: ‘Spuiwater kan herbicidengebruik helpen verminderen’

Fruittelers kunnen met spuiwater breedbladige onkruiden in een jong stadium bestrijden. Ook kan spuiwater helpen om het herbicidengebruik in de boomstrook te verlagen, verwacht DLV Plant, na demoproeven binnen het Prakijknetwerk Toepassing spuitwater in de hardfruitsector. Het praktisch nut voor de onkruidstrategie ... meer »

 

08-05-2015: Slotbijeenkomst Praktijknetwerk spuiwater hardfruitsector

Praktijknetwerk spuiwater hardfruitsector organiseert op 20 mei a.s. haar slotbijeenkomst. Het netwerk heeft de afgelopen 2 jaar onderzocht hoe de hardfruitsector is te verduurzamen door gebruik te maken van restproducten uit andere sectoren voor ... meer »

 

16-04-2015: Aan de slag met GPS: Precisielandbouw als hulpmiddel toepassen in de praktijk.

UPDATE 4 JUNI: LET OP, PROGRAMMA IS AANGEPAST EN INGEKORT. VOOR MEER INFO, KLIK HIER.

Themadagen Sensortechnologie & Samenwerking
... meer »

 

16-04-2015: Samenwerking Akkerbouw-Veehouderij: (n)iets voor mij!

Themadagen Sensortechnologie & Samenwerking
Onderwijsinstelling Terra en InnovatieVeenkoloniën organiseren samen op 29 mei een themabijeenkomst voor agrarische ondernemers en studenten over de mogelijkheden van 'Samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders'. Praktiserende boeren informeren de deelnemers over de ... meer »

 

16-04-2015: Sensoren wat kun je er (niet) mee?

Themadagen Sensortechnologie & Samenwerking
Onderwijsinstelling Terra en InnovatieVeenkoloniën organiseren samen op 22 mei een themabijeenkomst voor agrarische ondernemers en studenten over de praktische toepassingen van 'Sensoren voor de landbouw, wat kun je er wel en wat kun je er niet mee?' Praktiserende boeren informeren de ... meer »

 

16-04-2015: Bodemdag Veenkoloniën 2015

In het Jaar van de Bodem wordt op donderdag 18 juni in Valthermond de Bodemdag Veenkoloniën 2015 georganiseerd met als thema: 'Hoe houden we de bodem vruchtbaar?'

Is het streven naar hogere opbrengsten per hectare in de Veenkoloniën geen roofbouw op de bodem? Hoe verhoog je de bodemvruchtbaarheid of hoe houd je die op peil? Wat moet ik nu doen om mijn grond ... meer »

 

13-04-2015: Bijvriendelijk platteland - de puzzel compleet maken

Hoe ziet een bijvriendelijk platteland eruit? Die vraag stond centraal op de afsluitende bijeenkomst van het Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING, eind maart. Dat de belangstelling voor bijen en bestuiving groot is, bleek uit de diverse achtergrond van de bezoekers. Zowel landbouwers, imkers als vertegenwoordigers van natuurorganisaties ... meer »

 

02-04-2015: Eendenkroosteelt in Nederland - stand van zaken en perspectieven

Op 8 april 2015 wordt in Klazienaveen een ‘Eendenkroos seminar’ gehouden. Er zullen verschillende sprekers aanwezig zijn die ervaring hebben met de teelt van eendenkroos. De middag is dan ook vooral gericht op het delen van ervaring en het beantwoorden van vragen. Er zal veel tijd zijn voor discussie. Iedereen die ... meer »

 

02-04-2015: Kom in de Kas - Tuinbouw, daar zit muziek in!

Tuinders zijn trots op hun bedrijf en vertellen graag wat er allemaal bij komt kijken om mooie producten te kweken. Dit jaar organiseert de tuinbouw in Klazienaveen en Erica voor de 38e keer Kom in de kas. Op zaterdag 11 en zondag 12 april openen de kassen hun deuren. Kom in de Kas is de naam van de open dagen in de glastuinbouw, waaraan 15 bedrijven in het ... meer »

 

27-03-2015: Bodemscan op maat ontwikkeld voor Veenkoloniën

Het Louis Bolk Instituut heeft samen met praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën een methode ontwikkeld om de bodem te beoordelen. Deze methodiek wordt beschreven in de brochure ‘Bodemscan zand- en dalgronden’. Zowel bodemvruchtbaarheid, als waterhuishouding, ... meer »

 

26-03-2015: Bijeenkomst Praktijknetwerk Beregening en Vroegtijdige slijtage

PPO en Aequator organiseren op dinsdagavond 31 maart om 19.30 uur een bijeenkomst over het nut van beregenen en vroegtijdige slijtage van gewassen. Deze bijeenkomst vindt plaats op Innovatiecentrum Veenkoloniën/ proefboerderij ’t Kompas te Valthermond en wordt georganiseerd vanuit de praktijknetwerkenmeer »

 

25-03-2015: Demonstratie variabele compostafgifte

Het praktijknetwerk 'Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen' organiseert op vrijdag 27 maart om 8.00 uur een demonstratie met variabele afgifte van compost. Op een perceel van akkerbouwer Errit Plaatje zal mts Buys ... meer »

 

17-03-2015: Digitale tool toont voedselaanbod honing- en wilde bijen

Voor boeren, maar ook burgers, die inzicht willen in het voedselaanbod voor bijen, is er een nieuwe website: www.drachtkalender.nl. De gratis tool is ontwikkeld in opdracht van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING. Wie op de site de beplanting rond erf en bedrijf aanvinkt, berekent daarmee het ... meer »

 

11-03-2015: 'Sturen met Organische stof' een succes

Interactieve bijeenkomst over organische stof in de bodem op 19 februari 2015: uitwisseling van ervaring en kennis. Bijeenkomst gemist? Lees het verslag en bekijk de presentaties.

In Drenthe en Groningen wordt door verschillende groepen akkerbouwers hard gewerkt aan verbetering van de bodemkwaliteit, een steeds belangrijker onderdeel van de ... meer »

 

10-03-2015: Video 'Meer met minder door rechte sporen' online!

DLV Plant heeft van het praktijknetwerk 'Meer met minder door rechte sporen' een film gemaakt met de belangrijkste highlights uit dit project. Deze film is voor het eerst getoond tijdens de bijeenkomst op 11 februari jl.

... meer »

 

09-03-2015: Kavelruil - alles wat er bij komt kijken

Het praktijknetwerk 'Minder Toeren' heeft een leaflet opgeleverd met daarin informatie over kavelruil. Hiermee krijgen veehouders op een eenvoudige manier inzicht in de mogelijkheden ... meer »

 

09-03-2015: Bijeenkomst praktijknetwerk 'meer met minder sporen'

Op woensdag 11 februari vond een bijeenkomst plaats van het praktijknetwerk 'Meer met minder door rechte sporen'. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen door Gerard Meuffels van PPO Vredepeel, Dennis van der Boom van Evers Agro en ... meer »

 

06-03-2015: Symposium Biologisch: ook voor het klimaat!

Op vrijdag 13 maart vindt het eindsymposium plaats van het praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! Vanaf 10 uur bent u welkom bij het Centrum voor Biologische Landbouw, Bronsweg 22a, in Lelystad. Deelnemers geven hun visie op ... meer »

 

28-02-2015: Dag van het GroninGer paard op 7 juni a.s.

Op 7 juni a.s. wordt in Wijdewormer de 'Dag van het GroninGer paard' georganiseerd. Tijdens deze dag zijn er diverse demonstraties van dressuur, mennen en springen. Verder is er een show van goedgekeurde hengsten en hun nakomelingen. Ook zijn er diverse boerenactiviteiten als boomstamtrekken en bak- en weideslepen. Voor het volledige programma, meer »

 

13-02-2015: Wat heeft 3 jaar 'Bodem in Balans?' ons gebracht

Op 13 maart 2015 van 13.45-17.00 uur is er een afrondende bijeenkomst van het project/praktijknetwerk 'Bodem in Balans?'.

Locatie: Ebelsheerd, Hoofweg 26, 9687 PL Nieuw Beerta

  ... meer »

 

09-02-2015: Praktijkbijeenkomst 'Sturen met organische stof in de Veenkoloniën'

Rol van mest- en reststoffen
De bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 19 februari a.s. vanaf 9.30 uur tot 13:00 uur in Café-Restaurant Wielens, Dorpsstraat 19, 7846 AS Noord Sleen.

De bijeenkomst wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door het Louis Bolk Instituut (meer »

 

09-02-2015: Informatiebijeenkomst sojateelt

Op 19 februari wordt in samenhang met het praktijknetwerk 'Soja van Nederlandse bodem' een voorlichtingsdag georganiseerd over sojateelt, met als doel ervaringen en onderzoeksresultaten over sojateelt te delen en de mogelijkheden voor 2015 te bekijken.
... meer »

 

09-02-2015: Ervaringen delen met klei op zandgrond

Het praktijknetwerk 'Klei voor de Veenkoloniën' wil op 4 maart 2015 zijn ervaringen van het afgelopen jaar delen met de sector.

Locatie: Innovatiecentrum Valthermond, Noorderdiep 211, 7876 CL  Valthermond

... meer »

 

02-02-2015: Aspergenetwerk bezoekt Wageningen

Het praktijknetwerk Aspergeplagen Duurzaam te lijf organiseert op donderdag 5 februari een excursie naar Wageningen. Op het programma staan onder andere een bezoek aan de Pherobank, het WUR-onderdeel Food en Biobased Research, het restaurant van de toekomst, onderzoeksbedrijf Unifarm en PhenoVation. Voor details van het programma en ... meer »

 

23-01-2015: Kennisbijeenkomst over zoetwaterbuffering in brakke gebieden

Het praktijknetwerk ‘Waterhouderij Walcheren’ houdt op 4 februari een bijeenkomst over zoetwaterconservering in brakke gebieden. De ondernemers in dit netwerk hebben de afgelopen 5 jaar gewerkt aan praktische oplossingen voor het vasthouden van zoet water, zonder actieve aanvoer. Inmiddels zijn ... meer »

 

21-01-2015: ’Zeldzaam lokaal’ presenteert Streekbox

Op 21 en 22 januari presenteert Locafora op het Streekplein op de Bio-Beurs in Zwolle, het nieuwe concept ‘Zeldzaam Lokaal’. Zeldzaam Lokaal is een nieuw systeem voor de verkoop van geschenkpakketten, dat is uitgewerkt binnen het gelijknamige praktijknetwerk. De pakketten bevatten een per provincie verschillende selectie van ... meer »

 

20-01-2015: Netwerkbijeenkomst ‘Reststromen in de akkerbouw, kans of risico?’

Het praktijknetwerk ‘Resttest XL’ organiseert op 30 januari 2015 de bijeenkomst ‘Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?’. Akkerbouwers zetten in toenemende mate reststromen uit de voedingsindustrie, GFT-afval of groencompost in op hun bedrijf. Op de bijeenkomst in het BioScience Center ... meer »

 

19-01-2015: Netwerk Sparen met Precisie organiseert studiedag precisielandbouw

Voor het praktijknetwerk ‘Sparen met Precisie’ en het lectoraat Precisielandbouw, organiseren CAH Vilentum en DLV Plant op donderdag 5 februari een studiedag rond het thema: ‘verbetering efficiency bemesting door inzet van precisielandbouwtechnieken’.
Bezoekers krijgen een ... meer »

 

30-08-2013: Bijeenkomst over hoopvolle maatregelen uit praktijknetwerk goed bezocht door rozenkwekers!

Op 21 augustus jl. vond er een veldbijeenkomst plaats vanuit het praktijknetwerk ‘Klimaat, Bodem en Biodiversiteit in Duurzame Boomteelt’. Enkele maatregelen die door ondernemers uitgevoerd zijn binnen dit netwerk kwamen daarbij aan bod. Naast de projectleden van het praktijknetwerk, ... meer »

 

22-07-2013: Infofilm mestscheiden voor gerichte bemesting maïs

Voor het praktijknetwerk ‘Maïs in de Klei zonder Harde Kluiten’ is een informatie film gemaakt over mestscheiden. In deze film wordt meer informatie gegeven over de toepassingsmogelijkheden van dunne en dikke fractie na mestscheiding op maïspercelen op kleigrond. Er worden vier verschillende mestscheidingstechnieken ... meer »

 

17-07-2013: Boeren uit Peru en Bolivia leren van Boerenmarkt Utrecht

Mieke Baldé ontving biologische boeren en tuinders uit Bolivia en Peru hartelijk op de Biologische Boerenmarkt Utrecht. De gasten uit Zuid Amerika waren geïnteresseerd in de afzet en keten van biologische producten in Nederland. De Peruaanse en Boliviaanse bezoekers vertegenwoordigen als telers de controle- en afzet organisaties in hun landen. Mieke ... meer »

 

08-07-2013: Demo mechanische onkruidbestrijding mais

Op dinsdag 9 juli vanaf 13.30 uur demonstreert het Praktijknetwerk Mechanische Onkruidbestrijding Zuid-Limburg een breed scala wiedapparatuur, variërend van de conventionele wiedeg tot aan de nieuwste robottechniek. Meer info vindt u in het ... meer »

 

08-07-2013: Praktijknetwerk ‘Natuurlijk leven – Natuurlijk telen’

Bollenkwekers en vaste plantentelers dringen binnen het praktijknetwerk ‘Natuurlijk leven – Natuurlijk telen’ het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest terug, zonder opbrengstverlies. Ze gebruiken alternatieve, natuurlijke stoffen om een deel van de kunstmest te vervangen. De weerstand van bodem en plant wordt verhoogd met compost en ... meer »

 

04-07-2013: Praktijknetwerk aanwezig op evenement Meet&Green 2013

Op 19 juni jl. vond Meet&Green2013 plaats bij Frank Coenders rozenkwekerijen te Grubbenvorst. Dit evenement, georganiseerd voor boomtelers uit Nederland, België en Duitsland, stond in het teken van de vraag van boomtelers: Bruikbare informatie uit de praktijk, toepasbaar op het eigen bedrijf. Tijdens deze middag werden ook diverse projecten en demo’s ... meer »

 

18-06-2013: Praktijkdag Precisielandbouw 2 juli

Het praktijknetwerk Sparen met Precisie is betrokken bij het testen van een aantal nieuwe technieken op het gebied van machine-aansturing en gewasmeting van groei en bemestingsbehoefte. Tijdens de Landelijke Praktijkdag Precisielandbouw op 2 juli 2013 worden de resultaten bekend gemaakt. Meer informatie over deze dag in de meer »

 

03-06-2013: Demo praktijknetwerk Mechanische Onkruidbestrijding Zuid-Limburg

Het Praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg demonstreert op dinsdag 4 juni een keur aan moderne wiedapparatuur in suikerbieten. De bieten zijn met behulp van RTK-GPS gezaaid en hiermee zijn ook rijenbespuitingen uitgevoerd. Dinsdag wordt er geschoffeld met tractorbesturing via RTK-GPS en wordt ook ... meer »

 

13-05-2013: Website in teken van gelijkstroomventilator

Het Praktijknetwerk ‘Ventileren en circuleren met gelijkstroomventilatoren’, heeft sinds kort een eigen website: www.gelijkstroomventilator.nl.
Op de site is achtergrondinformatie te vinden over de technische achtergronden van de gelijkstroomventilator en over energieverbruik, drukopbouw ... meer »

 

18-04-2013: Demo mechanische onkruidbestrijding

Het Praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg organiseert op vrijdag 19 april een demonstratie, waarbij diverse grondbewerkingsmachines in actie komen. Het gaat om machines die de grond voorafgaand aan de zaaibedbereiding over de volle breedte onkruidvrij ... meer »

 

04-04-2013: Workshop 'Klimaat' en bezoek aan Den Ouden Compost voor Praktijknetwerk 'Bodem, Klimaat en Biodiversiteit'

Op woensdag 27 februari jl. is voor de deelnemers aan het praktijknetwerk Klimaat, Bodem en Biodiversiteit in een Duurzame Boomteelt een workshop 'Klimaat & Klimaatlat' georganiseerd. De workshop werd gegeven voor Emiel Elferink; Adviseur Energie en ... meer »

 

12-03-2013: Waswater: mineralen met gebruiksaanwijzing

Waswater afkomstig uit luchtreinigers in stallen is een interessante bron van mineralen, maar de eenzijdige samenstelling en de hoge zoutconcentratie (EC) beperken het direct gebruik ervan in de boomkwekerij. Dat meldt het Praktijknetwerk Waswater. In een meer »

 

04-03-2013: 'Echte groene' komkommer stoot 73% minder CO2 uit

Dat investeren in samenwerking en kennisuitwisseling loont, bleek tijdens de presentatie van de eerste op aardwarmte geteelde komkommer. Door te investeren in een aardwarmtebron en slimme energietechnieken zijn de deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Aardwarmte, de basis voor een duurzame productie‘ er in geslaagd om de CO2-footprint van hun product met 73% ... meer »

 

12-03-2013: Waswater: mineralen met gebruiksaanwijzing

Waswater afkomstig uit luchtreinigers in stallen is een interessante bron van mineralen, maar de eenzijdige samenstelling en de hoge zoutconcentratie (EC) beperken het direct gebruik ervan in de boomkwekerij. Dat meldt het Praktijknetwerk Waswater. In een meer »

 

28-02-2013: Aspergenetwerk focust op fusarium, aspergevlieg & -kever, bodeminsecten en phytophthora

Het PraktijkNetwerk ‘Aspergeplagen duurzaam te lijf’ heeft in de afgelopen weken vier speerpunten bepaald: fusarium, aspergevlieg & aspergekever, bodeminsecten en phytophthora. Dit is gedaan aan de hand van bijeenkomsten met aspergetelers en de directe ‘periferie’. Rond de vier ziekten en plagen vindt in het ... meer »

 

13-02-2013: Praktijknetwerken regeling open van 1 t/m 28 maart 2013

Samen met collega-telers een doel realiseren dat u al langer wilde maar niet alleen kunt bereiken? En tegelijkertijd uw bedrijf ook nog veerkrachtiger maken? Dat kan. Met een goed netwerk van enkele collega-telers en anderen, met een concreet netwerkidee, met inzet van eigen tijd en met beperkte financiële middelen.

En toch lukt het dan niet altijd. De juiste kennis ontbreekt, het proces stokt ... meer »

 

06-02-2013: Niet kerende grondbewerking biedt perspectief

De resultaten van de proefpercelen die aangelegd zijn vanuit het praktijknetwerk Mais in de klei zonder harde kluiten zijn bekend. Het systeem van niet kerende grondbewerking doet qua opbrengst zeker niet onder voor de geploegde percelen. Dit biedt perspectieven voor de toekomst!

De opbrengsttabel laat een grote spreiding in resultaten zien. “We hebben een ... meer »

 

28-01-2013: Bijeenkomst ‘opbrengstverhoging pootaardappelen’

Door het gebruik van compost en een uitgekiende bemesting, kan de opbrengst van pootaardappelen met ruim 10 procent omhoog. Dat blijkt uit demoproeven bij drie telers, uitgevoerd door Hortinova BV in samenwerking met het praktijknetwerk Bouwen aan Vitale Bodem. De resultaten worden 31 januari toegelicht, tijdens een Coöperatie Landwinkel werken aan een online databank voor hun financiële gegevens en verkoopcijfers. Dat doen zij in het netwerk 'Praktijkexperiment boerderijwinkels werken met kengetallen', dat afgelopen najaar van start is gegaan. De ondernemers willen op winkel- en productniveau prestaties kunnen vergelijken, ... meer »

 

19-12-2012: ‘Miniknollen hebben baat bij ruime plantafstand’

Ruim planten heeft een gunstig effect op het aantal nakomelingen in de teelt van miniknollen. Dat constateert student Thomas Pollema, die binnen het netwerk ‘Optimalisatie teelt vanuit miniknollen’ de prestaties van 11 pootaardappeltelers volgt en vergelijkt. Ruimer planten kan één tot twee knollen schelen per geplante miniknol. Hij presenteerde zijn eerste ... meer »

 

14-12-2012: Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg online

Het praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg heeft sinds kort een eigen website: www.rijenbemestingzuidlimburg.nl. Op deze website vindt u onder andere actuele projectinformatie, een agenda, foto- en videoverslagen van excursies en demonstraties, resultaten van proeven en achtergrondinformatie over ... meer »

 

07-12-2012: Aardappeltelers brengen duurzaamheid in de bewaarplaats

Voor het eerst sinds jaren gaat er in de akkerbouwsector weer een groot bewaaronderzoek van start. Vier groepen aardappeltelers verdeeld over vier akkerbouwregio’s (ZO, ZW, Centraal en Veenkoloniën) zoeken in het netwerk 'Slim en kostenbesparend bewaren' naar mogelijkheden voor een lager energieverbruik en het optimaliseren van de productkwaliteit. Naast meer ... meer »

 

06-12-2012: ‘Extra lage residu-eisen niet zonder meer haalbaar’

Om in de toekomst te voldoen aan scherpere residu-eisen van supermarktketens zijn nieuwe teeltmaatregelen nodig. Dat concluderen de telers in het praktijknetwerk “MRL in vollegrondsgroenten”, na een recente bijeenkomst met vertegenwoordigers van Hessing Supervers, The Greenery en Bayer CropScience. Uit proeven blijkt dat de 50%-norm in sommige gewassen best ... meer »

 

04-12-2012: Siertelers bundelen krachten voor schone Bommelerwaard

In het netwerk 'Optimalisatie grondgebonden teelt Bommelerwaard' gaan 46 siertelers uitzoeken hoe zij hun grondgebonden teelten onder glas schoner kunnen maken. De tuinders willen duurzaam ondernemen en zich daarmee voorbereiden op toekomstige emissie-eisen. Binnen het netwerk bekijken zij hoe nieuwe werkwijzen en technieken kunnen helpen voorkomen dat restanten ... meer »

 

04-12-2012: De Boer-Op-Streek-Markt

Het praktijknetwerk ‘De Boer-Op-Streek-Markt' wil komen tot een vernieuwende marketing- en communicatiestrategie voor biologische boerenmarkten, met de Biologische Boerenmarkt in Utrecht als aanjager en voorbeeld. Men wil het duurzame verkoopkanaal promoten bij nieuwe doelgroepen en zo meer omzet genereren.
Een behoorlijk aantal (biologische) agrarische ondernemers verkoopt de producten ... meer »

 

28-11-2012: Zonne-energie doorgelicht op symposium Join the Sun

Hoe benut je zonne-energie efficiënt en is een grootschalige toepassing ook zonder subsidie rendabel? Deze en meer veel vragen komen aan de orde op het symposium ‘Join the Sun’ van het praktijknetwerk Energiegilde en ACRRES, op 13 december in Lelystad.
Interesse in de actuale stand van zaken? Kijk dan snel ... meer »

 

21-11-2012: Holografische roofvogel houdt zangvogels uit fruit

Fruittelers in het netwerk ‘Vogels in het Betuws fruit' hebben samen met een leverancier van vogelwerende middelen een holografische roofvogel ontwikkeld, die moet voorkomen dat kleine zangvogels schade aanrichten. Deze vogels houden niet van schitteringen en niet van de aanwezigheid van roofvogels. Dit is nu gecombineerd in het nieuwe afweermiddel. De holografische vogel ... meer »

 

21-11-2012: Vogelwering centraal op NFO-avonden

In samenwerking met het netwerk ‘Vogels in het Betuws fruit' houdt de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) eind deze maand twee bijeenkomsten over het weren van vogels. Netwerkbegeleider Radboud Vorage zal op deze avonden nieuwe inzichten en ervaringen uit het netwerk toelichten, die helpen bij het voorkomen van ... meer »

 

14-11-2012: Bijeenkomsten groenbemesters en gewasbescherming bij Niet Kerende Grondbewerking

Het praktijknetwerk ‘Niet Kerende Grondbewerking (NKG)’ organiseert dit najaar twee bijeenkomsten met daarin extra aandacht voor groenbemesters en het effect van NKG op de gewasbescherming. De eerste bijeenkomst is op donderdag 22 november bij akkerbouwer Wim Stegeman in Lelystad, de tweede op maandag 3 december bij Leen Otte in Hooge Zwaluwe. ... meer »

 

09-11-2012: Schuurposter ziektebeelden helpt lelietelers bij het leveren van kwaliteit

Het praktijknetwerk ‘management-, kwaliteit- en registratiesysteem lelieteelt' heeft een poster ontwikkeld voor lelietelers en hun medewerkers in de schuur om ziektes en afwijkingen in lelies te herkennen. De poster toont 13 foto’s van bollen met ziektes en afwijkingen, die ... meer »

 

08-11-2012: Akkerbouwers helpen bijen aan voedsel

Hoe kun je de overwinteringskansen van bijenvolken vergroten? In het praktijknetwerk ‘Bijen op de akkers’ gaan akkerbouwers in Oost-Groningen samen met imkers op zoek naar antwoorden. Het doel van de partijen is om de bijensterfte terug te dringen door bestaande akkerranden en andere akkernatuur slimmer in te richten.

Over de hele wereld is bijensterfte een actueel en ... meer »

 

06-11-2012: Aspergetelers onder indruk van groeikracht kluitplanten

De open dag van het praktijknetwerk ‘Vernieuwd teeltsysteem asperges', op 25 oktober, heeft meer dan vijftig geinteresseerde aspergetelers getrokken. De telers toonden zich onder de indruk van de groeikracht van de kleine potplanten, die zij op het demoperceel konden vergelijken met het traditionele teeltsysteem. Veel telers waren nog onbekend met het nieuwe ... meer »

 

06-11-2012: Netwerk brengt regionaal voedsel naar de stad

Hoe herstel je de link tussen consument en de boer en tuinder om de hoek? Dat is de vraag waar het netwerk ‘Duurzaam regionaal voedsel voor de stad’ zich over buigt. Vanuit Noord Holland en Flevoland willen de netwerkdeelnemers structureel producten leveren in Amsterdam en Almere. Hierdoor weet de consument wat hij eet, is er een faire prijs mogelijk en worden voedselkilometers ... meer »

 

02-11-2012: Beter zicht op bio-appel Natyra

De fruittelers in het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen: nieuwe kansen voor biologische appels' hebben de afgelopen maanden zowel in Nederland als in Duitsland aanplant van het nieuwe ras Natyra bekeken en beoordeeld. Zij constateren dat de kwaliteit van het plantmateriaal is verbeterd en hebben beter zicht op de groeikarakteristieken van het ras.

Lees een meer »

 

22-10-2012: Boer-gondisch genieten bij biologische boeren

Biologische boeren die culinaire activiteiten op hun bedrijven organiseren, werken in het praktijknetwerk Boergondisch’ aan het verder professionaliseren hiervan. De culinaire uitstapjes zijn vaak begonnen als klantenbinding aan de boerderijwinkels, maar kunnen met meer aandacht uitgroeien tot een volwaardige bedrijfsactiviteit. De netwerkdeelnemers zijn gestart met een ... meer »

 

19-10-2012: ‘Vers van de Kweker’ bespreekt duurzaamheid met klant

De online verswinkel VersvandeKweker wil duurzaamheid beter borgen en van haar klanten weten zij verwachten op dit gebied. In het ‘praktijknetwerk VersvandeKweker (VvdK) duurzaam' gaan de aangesloten telers daarover in gesprek met hun (potentiële) afnemers. Behalve het leveren van een vers product voor een ... meer »

 

16-10-2012: Open dag aspergeteelt vanuit kluitplanten

Op 25 oktober organiseert het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem asperges’ een bijeenkomst voor geïnteresseerden uit de aspergesector. Tijdens de bijeenkomst geeft voorlichter R. Grosse Dankbar (Landwirtschaftskammer NWF) een presentatie over de Duitse ervaringen met de opkweek van asperges uit kluitplanten. Daarna kunnen de bezoekers het Nederlandse proefperceel te bekijken. ... meer »

 

10-10-2012: Netwerk brengt luizen en natuurlijke vijanden in beeld

Is het nodig om te spuiten met insecticiden of niet? Onder meer met hulp van een nieuw te ontwikkelen smartphone-app, hebben akkerbouwers in het Zuidwesten daar straks beter zicht op. In het Praktijknetwerk ‘Natuurlijke plaagbestrijding voor iedereen!’ werkt de gewasbeschermingshandel samen met ervaren telers aan het in kaart brengen van het biologisch evenwicht in het ... meer »

 

05-10-2012: Ondernemers in de AGF-sector verkennen groenteschap in 2030

In de onlangs gehouden tweede workshop van het praktijknetwerk ‘Ondernemen in de AGF-sector’, hebben telers zich bezig gehouden met de vraag hoe het groenteschap van de toekomst eruit ziet. En vooral hoe je daar als teler en als keten op inspeelt. Samen met ketenpartners discussieerden de telers over zaken als duurzaamheid, productontwikkeling, prijs, marge, ... meer »

 

05-10-2012: Netwerk Ui-en-ergie: ‘Groen rooien en binnen drogen’

Een beetje groen in de partij is niet erg. En in de schuur drogen uien in de regel sneller dan in het zwad. Deze en meer zaken kwamen afgelopen maand aan de orde tijdens een veldbijeenkomst van de deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Ui-en-ergie’. Specialisten van DLV wezen daarnaast op het belang van voldoende bijstoken als het dauwpunt van de buitenlucht laag is. ... meer »

 

28-09-2012: Nederlandse siertelers verkennen samenwerking met Duitse collega’s

Siertelers in Zuidoost-Nederland gaan uitzoeken of zij met hun Duitse collega’s kunnen samenwerken op gebied van promotie, afzet en logistiek. De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Sierteeltcluster, grensoverschrijdend samenwerken’ hopen dat de regio ‘Rhein-Maas’ kan uitgroeien tot een volwaardig sierteeltcentrum. Nu leidt versnipperde afzet tot relatief ... meer »

 

28-09-2012: Telers snijhyacinten professionaliseren broei

In het praktijknetwerk ‘Snijhyacinten, nu en in de toekomst’ gaan hyacintentelers op zoek naar mogelijkheden om de broei (het produceren van bloemen in de kas) te professionaliseren. Schaalvergroting en de vraag naar grote partijen van hoge kwaliteit vragen hierom. Van kistjes gevuld met veen willen zij toe naar een systeem waar geen grond aan te pas komt.

Bij ... meer »

 

27-09-2012: Akkerbouwers meten energieverbruik

Zeven grote akkerbouwers in Zuidwest-Nederland werken in het praktijknetwerk ‘Koele cijfers’aan meer inzicht in het energieverbruik tijdens de bewaarperiode. Met hulp van ZLTO en koelspecialist Geerlofs Koeltechniek doen zij metingen aan afzonderlijke onderdelen van de bewaarapparatuur, zoals ventilatoren, compressoren, condensoren en ... meer »

 

26-09-2012: Niet Kerende grondbewerking in de Haarlemmermeer

Op woensdagochtend 3 oktober organiseert het praktijknetwerk ‘Niet Kerende Grondbewerking (NKG)’ een veldbijeenkomst in Nieuw Vennep. Naast een presentatie van DLV Plant zullen er diverse grondbewerkingsmachines aan het werk te zien zijn. Ook is er aandacht voor zaaimethoden die bij deze manier van grondbewerking past. Klik ‘GPS voor akkervogelbeheer op bouwland’ helpen mee een app te ontwikkelen voor het ontwijken van vogelnesten tijdens werkzaamheden op het land. Vogelvrijwilligers registreren de exacte positie van nesten online. De kunst is nu om met die informatie de chauffeur van de trekker tijdig te waarschuwen als er een nest in de buurt is. Omdat ... meer »

 

21-09-2012: Rationeel beregenen in bloembollen

Wanneer moet je tulpen beregenen en hoe groot moet de gift zijn? Bloembollentelers in het praktijknetwerk ‘State of the art irrigatie tulp’ gaan het uitzoeken. Zij willen beter onderbouwd beregenen, om water efficiënter in te zetten en tegelijkertijd de best mogelijke bolkwaliteit te oogsten.

Tijdens het tulpenteeltseizoen hebben de meeste kwekers te maken met een tekort aan ... meer »

 

18-09-2012: Opsporing verzocht: telers inventariseren tulpengalmijt

Deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Tulpengalmijt onder de knie’ hebben na de oogst volop monsters genomen van hun partijen tulpen; vóór en na behandeling tegen tulpengalmijt. Deze zakjes met tulpenbollen worden in een aparte ruimte bewaard, deels bij de telers zelf en deels bij PPO. Zij willen hiermee zicht krijgen op besmettingen met tulpengalmijt.

Eén ... meer »

 

11-09-2012: Discussiëren over duurzame akkerranden

Het Praktijknetwerk Duurzame Akkerranden nodigt geïnteresseerden uit om op 20 september mee te discussiëren over nieuwe vormen van akkerrandenbeheer. De negen akkerbouwers in het netwerk denken na over het combineren van functies in akkerranden, om ze ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Door de stijgende prijzen voor landbouwproducten worden akkerranden minder ... meer »

 

10-09-2012: Duurzaamheid ‘reststromen als bodemverbeteraar’ onder de loep

Wanneer is het aanvoeren van restproducten op de akker duurzaam? Dat is de centrale vraag in het praktijknetwerk Resttest XL. Het netwerk bestaat uit akkerbouwers die volgens de systematiek van stichting Veldleeuwerik werken. Samen met afnemers en toeleveranciers gaan zij uitzoeken hoe bijproducten uit de ... meer »

 

07-09-2012: Demo’s rijenbemesting en bestrijding wortelonkruiden

Op 12 september op PPO Vredepeel, en op 19 september op de Proefboerderij Wijnandsrade, toont het praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg haar ervaringen met rijenbemesting in mais en aardappelen. Ook zullen er machines in actie zijn. In Wijnandsrade zijn er bovendien demonstraties vanuit het praktijknetwerk Mechanische ... meer »

 

20-08-2012: Kijken op het stekbedrijf van de toekomst

Op vrijdag 7 september 2012 presenteert het praktijknetwerk Stekbedrijf van de toekomst haar eerste resultaten tijdens een informatiebijeenkomst bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Boereboom is gespecialiseerd in de vermeerdering van boomkwekerijgewassen en siergewassen. Het ... meer »

 

20-08-2012: Staatsecretaris Bleker bezoekt aardwarmteproject

Op donderdag 16 augustus bracht Henk Bleker, demissionair Staatssecretaris van Landbouw, een werkbezoek aan het aardwarmteproject in Koekoekspolder. Samen met Theo Rietkerk, gedeputeerde van provincie Overijssel, en Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid voor het CDA, liet hij zich bijpraten over de stand van zaken van het ... meer »

 

14-08-2012: Demonstratie Wingssprayer voor Bavaria-boeren

Op dinsdagavond 21 augustus organiseert het praktijknetwerk Bier, Boer & Water Op dinsdagavond 21 augustus organiseert het praktijknetwerk Boer, bier & water een demonstratie met de Wingssprayer. Deze spuittechniek maakt gebruik van een scherm dat over de toppen van het gewas strijkt en de spuitnevel direct in het gewas leidt. Hierdoor verwaait er beduidend minder middel ... meer »

 

14-08-2012: Boer en Bavaria vinden elkaar in water

Akkerbouwers rond Lieshout (Br) gaan de komende jaren met bierbrouwer Bavaria werken aan een betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater. In het praktijknetwerk Bier, Boer & Water nemen de telers maatregelen om uitspoeling van schadelijke stoffen richting grondwater te verminderen en denken zij na over ... meer »

 

08-08-2012: Nieuwe tray voor rucola op water

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘'Duurzame teelt voor rucola en bosui'’ optimaliseren de drijvende teelt van kiemplanten, ondermeer door het gebruik van een nieuwe tray. Vorig jaar bleek al dat het kiemen van rucola op water lukt. Inmiddels is er een teelt bosui en rucola geoogst en wordt per ras en plantdichtheid bekeken wat de opbrengst is. Komende maand worden ... meer »

 

24-07-2012: Onbemande vliegtuigjes helpen bij precisie-akkerbouw

Met behulp van camera’s aan onbemande vliegtuigjes, en sensoren aan trekkers, brengen telers in het netwerk ‘Sparen met precisie’ de gewasgroei op hun percelen in kaart. In vijf regiogroepen werken zij aan het vertalen van de gemeten verschillen naar plaatsspecifieke bemestingsadviezen. Doel van de akkerbouwers is het praktijkrijp maken van nieuwe ... meer »

 

24-07-2012: Praktijknetwerk legt proefveld asperges aan

Het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem asperges’ heeft eind juni een proefperceel aangelegd met perspotplanten bij de firma Gastel bv. De telers in het netwerk willen uitzoeken of de opkweek van asperges in perspotten onder Nederlandse omstandigheden aantrekkelijk is. Zij vergelijken het teeltsysteem met de traditionele teeltwijze.

... meer »

 

19-07-2012: Chrysanten-obesitas: afslanken of inkoelen?

Zijn chrysanten te zwaar of gaan er andere zaken mis tussen oogst en winkelschap? In het praktijknetwerk ‘‘Chrysanten-obesitas? Kwaliteit door samenwerking!’’ zoeken chrysantentelers samen met ketenpartijen naar aanknopingspunten om de kwaliteit in het schap te verbeteren. Dat is nodig om de internationale concurrentie een stap voor te blijven.

Een ... meer »

 

19-07-2012: Glastuinders maken het biologische bestrijders naar de zin

In de glastuinbouw worden plaaginsecten volop biologisch bestreden. Maar het moet nog beter, vinden zowel biologische als gangbare tuinders. In het Praktijknetwerk ‘Functionele biodiversiteit onder glas’, gaan paprikatelers samen op zoek naar manieren om het natuurlijke vijanden beter naar de zin te maken. Ze bieden hen voedsel aan in de ... meer »

 

18-07-2012: Boomkwekers en varkenshouders werken aan bemesting met waswater

Een groep boomkwekers en varkenshouders gaat in het praktijknetwerk ‘Waswater’ op zoek naar mogelijkheden om gewassen te bemesten met waswater (ook wel spuiwater genoemd). Dit is het restproduct van chemische- en biologische luchtwassers in varkensstallen. De ondernemers willen toewerken naar een duurzaam teeltsysteem, dat minder afhankelijk is van ... meer »

 

17-07-2012: Texels proefbedrijf oogst eerste zilte aardappelen

Het Texelse Zilt Proefbedrijf oogst op donderdag 19 juli de eerste zilte aardappelen. Tijdens een persbijeenkomst zal chef-kok Michel Arends van Brasserie Rebecca een proeverij van deze oogst en andere zilte groentes verzorgen. Het Zilt Proefbedrijf werkt in het praktijknetwerk ‘Naar een ... meer »

 

17-07-2012: Succesvolle veldexcursie Rijenbemesting

Op maandagavond 9 juli hebben de deelnemers van het ‘Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg’ en het Waardenetwerk ‘Organische- en kunstmest in de rij’ gezamenlijk een veldexcursie gehouden. De bezoekers konden de aardappelproef en maïsproef van het praktijknetwerk bekijken, evenals de korrelmaïsdemo van het waardenetwerk. Zo’n 15 bezoekers vonden elkaar in een ... meer »

 

16-07-2012: Betuwse fruittelers verjagen vogels met mix van technieken

Fruittelers in het praktijknetwerk ‘Vogels in het Betuwse Fruit’ gaan deze zomer aan de slag met een mix aan technieken om vogels uit hun peren te houden. Naast akoestische middelen worden er verschillende nieuwe reflectiemiddelen gebruikt, zoals holografische linten en Zuid-Afrikaanse reflectiepiramides. Nieuw is ook het ... meer »

 

13-07-2012: Sector pakt tulpengalmijt aan

In het praktijknetwerk ‘Tulpengalmijt onder de knie’ zijn 22 tulpentelers aan de slag gegaan met het in kaart brengen van aantastingen door tulpengalmijt en de effectiviteit van bestrijdingsmethoden. Het met het blote oog onzichtbare beestje is al jarenlang de grootste plaag in tulpen en kost de sector handenvol geld. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen willen de ... meer »

 

12-07-2012: Niet Kerende Grondbewerking op de Groninger klei

Op donderdagmiddag 19 juli organiseert het praktijknetwerk ‘Niet Kerende Grondbewerking (NKG)’ een rondgang langs drie akkerbouwers die al een aantal jaren ervaring hebben met minimale grondbewerking.

Het programma start om 13.30 uur aan de hoofdweg 25 te Midwolda bij de familie Zijlker. Daarna volgt een bezoek aan de ... meer »

 

10-07-2012: Biologische boeren pakken kweekwerk op

Om in de toekomst een keur aan zaadvaste rassen te kunnen garanderen, houdt een kleine groep biologische telers zelf oude rassen in stand of probeert via kruising nieuwe rassen te ontwikkelen. Dat gaat met wisselend succes. In het praktijknetwerk ‘Regioras: ambachtelijke veredeling op eigen erf’, willen de telers zich verder verdiepen in het kwekersvak. Dat doen zij ... meer »

 

10-07-2012: Van de vollegrond naar teelt op water

Op 19 juni is het startschot gegeven voor het praktijknetwerk ‘Teelt op water naar de praktijk’. Het netwerk bestaat uit acht vollegrondsgroentetelers die vorig jaar geïnvesteerd hebben in een teeltsysteem op water. Om hun nieuwe werkwijze succesvol te kunnen opschalen, willen zij onder begeleiding op zoek naar antwoorden op de praktische vragen die zij nog ... meer »

 

09-07-2012: Smaakmakers keren de keten om

Niet aanbod- maar vraaggestuurd produceren. Dat is wat de telers van Dutch Specials voor ogen hebben in het praktijknetwerk ‘Smaakmakers keren de keten om!’. Samen met topklasse groentemannen willen zij een doorbraak forceren in de afzet van ‘groente specialties’. Zij brengen daarvoor klantwensen in kaart en ... meer »

 

28-06-2012: Glastuinders willen grip op overmatige wortelgroei

Glastuinders zijn samen met Wageningen UR Glastuinbouw een praktijknetwerk gestart, waarin zij proberen om meer grip te krijgen op de ziekte ‘overmatige wortelgroei’. Deze ziekte steekt steeds hardnekkiger de kop op in aubergine, komkommer en tomaat. Een pasklare oplossing is niet voor handen. Met een uitgebreide survey onder telers, en het actief ... meer »

 

25-06-2012: Excursie: Limburg deelt ervaringen met Niet Kerende Grondbewerking

Op woensdag 4 juli organiseert het Praktijknetwerk NKG een bezoek aan Zuid-Limburg. Op het programma staat een bezoek aan een demoveld maïs waarbij de grond dit voorjaar in stroken is bewerkt (Strip Tillage), in combinatie met een organische-mestgift in de rij.
Daarnaast zet een ... meer »

 

25-06-2012: Rozentelers leggen duurzaamheidsprestaties langs de lat

In het praktijknetwerk ‘Klimaat, bodem en biodiversiteit in duurzame boomteelt’ werken Brabantse rozentelers aan een verdere verduurzaming van hun teelt. Zij nemen onder andere hun klimaatprestaties kritisch onder de loep. Dat doen zij aan de hand van de klimaatlat van het ... meer »

 

21-06-2012: Telers werken aan weerbare gewassen

Een groep telers uit verschillende vollegrondssectoren gaat in het praktijknetwerk Plantversterkers op zoek naar manieren om hun gewassen weerbaarder te maken. De telers willen toewerken naar een robuuster teeltsysteem, om hun afhankelijkheid van chemische correctiemiddelen te verkleinen. Naast het uitwisselen van ervaringen, leggen de ondernemers een proefveld aan in aardappelen, ... meer »

 

19-06-2012:Vollegrondstelers gaan voor samenwerking in de keten

Om je marktkansen te vergroten, moet je samenwerken in de keten. Daarvan zijn de telers in het praktijknetwerk Ondernemen in de AGF sector overtuigd. Zij zoeken daarom actief hun toeleveranciers en afnemers op. In een serie workshops gaan zij met de verschillende schakels om tafel en proberen daarnaast zoveel mogelijk van elkaars ervaringen te leren.
... meer »

 

18-06-2012: Bio-fruittelers willen grip op perenschurft

Een groep biologische fruittelers wil in het Praktijknetwerk Perenschurft uitzoeken hoe zij schurft in peren beter kan beheersen. De schimmelziekte leidt zowel in de biologische als de gangbare teelt tot grote en onvoorspelbare productie-uitval. Samen met deskundigen gaan de telers op zoek naar meer informatie over de ziekteverwekker. Hiermee kunnen modellen worden ... meer »

 

14-06-2012:Bio-appels aan de groei

De fruittelers uit het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels’ hebben in de afgelopen periode vier pilots aangelegd met het nieuwe appelras Natyra. De bomen zijn goed aangeslagen. Deze maand nog komen de telers bij elkaar voor een eerste evaluatie. bekijk voor meer details over de teelthandelingen de pdf meer »

 

12-06-2012: Praktijknetwerk ‘Duurzame aanpak van ziekten en plagen’

Boomkwekers gaan de komende drie jaar aan het werk binnen het praktijknetwerk ‘duurzame aanpak van ziekten en plagen’. Ze zoeken naar nieuwe methoden en technieken om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden, waarbij het vooral om duurzaamheid en de praktische toepassing draait.

Het is de bedoeling dat de deelnemers, ... meer »

 

05-06-2012:Open Dag 15 juni


Bezoek de Open Dag Duurzame Bollenteelt van KAVB-kring Noordelijk Zandgebied en Project Goeddoorgrond voor de nieuwste ontwikkelingen voor een toekomstgerichte bollenteelt. Meer informatie in de uitnodiging. Wanneer: Vrijdag 15 juni van 13.00 – 17.00 uur. Locatie: Bedrijf van N.J.J. de Wit en Zn, Grasweg 25a, Anna ... meer »

 

04-06-2012: Proef praktijknetwerk ‘Miniknollen’ te bezichtigen tijdens open dag SPNA

De proef van het Praktijknetwerk ‘Optimalisatie teelt vanuit miniknollen’ op proefboerderij Kollumerwaard van  SPNA is woensdag 5 juli te zien. Op het perceel worden de effecten van toediening van verschillende meststoffen en druppelirrigatie onderzocht. ... meer »

 

31-05-2012: Seizoen zilte aardappelen begonnen

Met het poten van acht op zouttolerantie geselecteerde aardappelrassen op 17 april is het ‘zilte aardappelseizoen’ voor het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' begonnen. De aardappelen zijn de grond in gegaan op de testlocatie van MRL in vollegrondsgroenten” komt voort uit gesprekken tussen een groep telers en hun afnemer, snijderij Hessing.

Was het maximale residuniveau (MRL) een aantal jaren gelden vooral een troef van ... meer »

 

24-05-2012: Vergoeding vogelschade noopt tot maatregelen

Vogel- en wildschade is een groeiend probleem in de boomkwekerij. Het Faunafonds vergoed onder voorwaarden een deel van de schade, maar niet alle boomkweker kunnen daar mee uit de voeten. Ze zoeken zelf oplossingen via het praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”. Boomtelers en deskundigen wisselen ervaringen uit en proberen nieuwe technieken en ... meer »

 

15-05-2012: Graan mét onkruid in natuurgebieden

Een groep van zes biologische akkerbouwers is in maart in het praktijknetwerk “Natuurgronden, graan en onkruid” gestart met het zoeken naar een rendabele graanteelt in natuurgebieden, waarbij zeldzame onkruiden zoveel mogelijk worden gespaard. De grootste uitdaging is het bestrijden van plaagonkruiden, zonder dat de teelt en de zeldzame onkruiden daar onder lijden. ... meer »

 

14-05-2012: Vogelschade? Laat deze kans niet aan u voorbij vliegen.

Heeft u als boomkweker last van schade door vogels of wild, zoals konijnen, hazen of reeën? Werken uw huidige maatregelen onvoldoende? Denk en doe dan kosteloos mee met het praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”. Samen met boomtelers en deskundigen werken we aan nieuwe maatregelen en methoden om uw schade te verminderen.
... meer »

 

14-05-2012: Maatlat voor duurzaam grondgebruik

Kun je het effect van een bepaalde teeltmaatregel op de bodem, zoals het telen van een groenbemester of niet meer ploegen, vangen in een kengetal? Een groep akkerbouwers in de Flevopolder gaat het met hulp van kennispartijen uitzoeken. In het praktijknetwerk ‘Maatlat voor duurzaam grondgebruik’ willen zij een methode ontwikkelen waarmee zij beter kunnen inschatten hoe ... meer »

 

07-05-2012: Koolzaadtelers op zoek naar meer rendement

Koolzaadtelers in Groningen gaan in het praktijknetwerk Koolzaad, Teeltoptimalisatie en Afzetverbreding werken aan een beter rendement van de Nederlandse koolzaadteelt. Zij doen dit door teeltkennis uit Duitsland te vertalen naar de Nederlandse omstandigheden en wetgeving. Ook gaan zij zich bezighouden met de promotie van koolzaadolie als spijsolie. De telers hopen dat ... meer »

 

07-05-2012: Nieuwe website voor Multifunctionele landbouw

Op de afsluitende bijeenkomst van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is de nieuwe website voor de multifunctionele sector gepresenteerd: www.multifunctionelelandbouw.net. De deelnemers van het project Netwerken ... meer »

 

03-05-2012: Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg van start

In het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg zijn dit voorjaar tien akkerbouwers, veehouders en agro-mkb bedrijven aan de slag gegaan om een systeem van rijenbemesting op te zetten dat ook onder Zuid-Limburgse omstandigheden voldoet. Daarbij denken zij aan het combineren van conventionele technieken met zeer nauwkeurige positiebepaling (RTK-GPS). De ondernemers hopen op die manier de ... meer »

 

01-05-2012: Pitch voor subsidieaanvraag ‘grote praktijknetwerken’ 2012

Van 1 tot en met 31 mei 2012 kunt u subsidieaanvragen indienen voor grote en kleine praktijknetwerken. Vraagt u aan voor een ‘groot praktijknetwerk’, dan kunt u meedoen aan een ‘open pitch’ op proefboerderij Zegveld. Zo kunt u bij de voorbereiding inhoudelijk advies krijgen van onafhankelijke deskundigen. Voor de voorbereiding bij een klein praktijknetwerk ... meer »

 

01-05-2012: Gezocht: aardappeltelers die dierlijke mest gebruiken

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Verbetering mestbenutting aardappelteelt’ willen graag in contact komen met andere loonwerkers/akkerbouwers die in het voorjaar mest toedienen op aardappelland, om ervaringen over technieken uit te wisselen.

U kunt uw reacties doorgeven aan de ... meer »

 

01-05-2012: Demonstratie mesttoediening aardappelen goed bezocht 

Op 18 april is op PPO in Lelystad een demoveld aangelegd met verschillende technieken van mesttoediening op aardappelland, zowel voor als na het poten. Dit gebeurde in het kader van het praktijknetwerk ‘Verbetering mestbenutting aardappelteelt’. Ook werd er aandacht besteed aan de toepassing van mineralenconcentraat. De resultaten zijn te zien op ... meer »

 

24-04-2012: Aspergetelers verkennen opkweek uit perspotten 

In het praktijknetwerk ‘Vernieuwd teeltsysteem asperges’ verkennen aspergetelers in Zuidoost-Nederland het gebruik van perspotten in combinatie met fertigatie. Op een proefveld vergelijken zij deze manier van telen met gangbaar opgekweekt plantmateriaal. Het gebruik van kluitplantjes verkleint het risico op insleep van ziekten en de ... meer »

 

23-04-2012: Maïs in de klei zonder harde kluiten 

Twee groepen melkveehouders in de kleigebieden rond Den Bosch gaan in het praktijknetwerk ‘Harde Kluiten’ uitzoeken hoe zij het beste maïs kunnen telen met gebruik van dierlijke mest. Door de vervroeging van het uitrijverbod in de herfst, worden zij min of meer gedwongen om de mest in het voorjaar op het land te brengen, wanneer de bodem kwetsbaar is. De kans op ... meer »

 

23-04-2012: Naar een duurzame agroketen zilte aardappelen 

Op 9 maart 2012 is het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' van start gegaan. Een groep van acht telers uit Zeeland, Groningen, Friesland en Texel gaat de komende drie jaar samenwerken met als doel het opbouwen van een agroketen voor zilttolerante aardappelen. Allereerst willen zij onderzoeken met welke teeltwijze het mogelijk is de zilte ... meer »

 

19-04-2012:Opschalen cranberryteelt vraagt oplossing onkruidprobleem 

Onkruid is een lastige hindernis bij het opschalen van de cranberryteelt in Nederland. Een groep telers heeft daarom besloten om in netwerkverband te zoeken naar oplossingen, om zonder veel handmatig wiedwerk de eerste fase van de teelt door te komen. Het netwerk zal onder andere proeven gaan doen met afdekmaterialen en onderbegroeiing.
... meer »

 

19-04-2012: Winterschade in Nieuwsflits Bommelerfruit 

Zowel fruitbomen als bijen hebben te lijden gehad van de warme aanloop en het koude slot van de winter. De schade tekent zich nu af. Meer hierover, en over andere zaken, in de nieuwsbrief van het praktijknetwerk Bommelerfruit.
... meer »

 

12-04-2012: Limburgers optimaliseren mechanische onkruidbestrijding

In het praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg gaan vier akkerbouwers en veehouders uitzoeken hoe zij onkruid kunnen bestrijden, zonder, of met minimale inzet van, chemische middelen. In Zuid-Limburg passen telers niet-kerende grondbewerking toe om erosie te voorkomen. Dit maakt het bestrijden van onkruid lastiger. In het netwerk zijn ... meer »

 

10-04-2012: Meer halen uit miniknollen 

Hoe haal je zo veel mogelijk nakomelingen uit miniknollen? En hoe zorg je ervoor dat nieuwe partijen ziektevrij blijven? Op deze vragen, en meer, zoekt een groep pootaardappeltelers uit Noord Nederland een antwoord in het praktijknetwerk ‘Optimalisatie teelt vanuit miniknollen’. Samen met de pootgoedhandelshuizen willen zij de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed op een ... meer »

 

05-04-2012: Duurzame afzet voor duurzaam fruit

Milieuvriendelijk en lokaal geteeld fruit beter aan de man brengen. Dat is het doel van het praktijknetwerk ‘Duurzame afzet voor duurzaam fruit’. De deelnemers zijn acht fruittelers in de regio Utrecht die hun fruit gedeeltelijk afzetten via het handelsbedrijf Slagmaat. Samen met marketingspecialisten willen zij uitzoeken hoe zij hun boodschap beter aan de ... meer »

 

05-04-2012: Beter uien bewaren met minder energie 

Hoe kun je uien het beste drogen en bewaren? Een groep telers in Flevoland gaat het in een nieuw opgestart praktijknetwerk uitzoeken. Samen met adviseurs werken zij aan een heldere strategie op basis van ervaringen en door het combineren van oude en nieuwe kennis. Behalve een betere kwaliteit uien hebben ze zich als doel gesteld om het energieverbruik bij het drogen ten ... meer »

 

05-04-2012: Warmwaterbron Koekoekspolder in gebruik genomen

Op 30 maart, tijdens het publieksevenement Kom in de Kas, is de geothermische bron in Koekoekspolder in gebruik genomen. Symbolisch werd de gaskraan door de tuinders dicht gedraaid en werd de pomp van de aardwarmtebron aangezet. De aardwarmtebron kan drie tuinbouwbedrijven voor ongeveer 2/3 in hun warmtebehoefte voorzien. De drie bedrijven werken samen om het gebruik van de bron te ... meer »

 

02-04-2012: Nieuwsflits Bommelfruit  

Ook in het afgelopen jaar is er binnen het Praktijknetwerk Bommelerfruit door fruittelers met enthousiasme en inzet gewerkt aan het verder terugdringen van de milieubelasting richting oppervlaktewater.

In hun nieuwsbrief van maart blikken zij kort terug naar het afgelopen seizoen en geven zij een korte ... meer »

 

27-03-2012: Nieuwe Praktijknetwerken en nieuwe aanvraagronde

Ook in 2012 breidt Praktijknetwerken verder uit: 53 nieuwe kleine netwerken en 20 grote praktijknetwerken zijn door Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I gegund en inmiddels van start. Bij de kleine netwerken zien we een toename van het aantal netwerken in de open teelten en glastuinbouw (inmiddels bijna 50% van totaal) terwijl verbrede landbouw het praktijknetwerken ... meer »

 

12-03-2012: Aardappelnetwerk demonsteert pootmachine  

De deelnemers van het praktijknetwerk ‘optimalisatie beddenteelt op droge zandgrond’ hebben op 29 februari jl een demonstratie gehouden met een Falcon 8-rijige aardappelpootmachine van WM Kartoffeltechnik. Op de demo waren aardappeltelers uitgenodigd om samen te discussiëren over hoe een hoge-capaciteitsmachine er uit zou moeten zien. Dat leverde bruikbare inzichten op.
... meer »

 

06-03-2012: Opslag elektriciteit uit wind- en zonne-energie nog niet rendabel

Het is nog niet rendabel om de elektriciteit die via zon of wind wordt opgewekt, in batterijen op te slaan. Verdere verbetering van de batterijtechniek en verdere verlaging van de prijs van batterijen zal daar verandering in brengen. Dat staat in het rapport “Energieopslag maakt windenergie voorspelbaar” dat wordt gepresenteerd tijdens het meer »

 

21-02-2012: Aardwarmtebron opent tijdens Kom in de Kas  

De drie glastuinbouwbedrijven van het aardwarmtenetwerk in de Koekoekspolder zetten eind maart een belangrijke stap. Tijdens de Kom in de Kas manifestatie, op zaterdag 31 maart, nemen zij hun aardwarmtebron officieel in gebruik. Behalve het tuinbouwbedrijf van de Gebroeders Vahl (foto) aan de ... meer »

 

20-02-2012: Peennetwerk werkt aan kleurindex

Het praktijknetwerk ‘Schone peen door slimmer wassen’ heeft een professionele fotograaf ingeschakeld om monsters van wortelen vast te leggen. Op die manier kunnen de peentelers straks nauwkeurig beoordelen wat het effect is van het moment waarop de peen gewassen wordt. Met behulp van de foto’s willen zij een index maken, op een vergelijkbare manier als de fritesindustrie dat ... meer »

 

14-02-2012: Kerstbomentelers zetten vaart achter professionalisering  

De telers in het praktijknetwerk ‘Optimalisering en professionalisering van de kerstboomketen’ hebben een vlotte start gemaakt. Met hulp van externe deskundigen hebben zij afgelopen jaar diverse teeltkundige zaken met elkaar besproken, zoals snoei, bemesting en gewasbescherming. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mechanische oogst ... meer »

 

10-02-2012: LED-licht voor stekbedrijf van de toekomst

In het praktijknetwerk ‘Stekbedrijf van de toekomst’ onderzoeken Boereboom Stekcultures en twee andere boomkwekerijbedrijven het gebruik van ledlicht in een meerlaags teeltsysteem. Met deze nieuwe opzet  hopen zij meerdere vliegen in een klap te slaan: een betere beworteling, betere stekken en een grotere productie per ... meer »

 

02-02-2012: Biologische telers bereiden zich voor op teelt nieuw appelras  

De fruittelers uit het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels’ hebben zich tijdens twee bijeenkomsten in januari verder voorbereid op de proefteelt met het nieuwe appelras Natyra. Eerst spraken zij gezamenlijk de gewenste teelthandelingen door, zoals de voorbereiding van de grond, de bemesting en de gewasverzorging ... meer »

 

02-02-2012: Teelt wilde rucola op water moet beter

Er moet nog veel gebeuren om de teelt van wilde rucola op water geschikt te maken voor grootschalige toepassing. Die conclusie trekt Matthijs Blind van de Proeftuin Zwaagdijk. Recent presenteerde hij de eerste resultaten van zijn proeven met de drijvende teelt aan de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Duurzame ... meer »

 

02-02-2012: Praktijknetwerk NKG organiseert studiedag regenwormen  

Op vrijdag 17 februari organiseert het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) een Kennisdag Regenwormen in Wageningen. Spreker op deze dag is de Duitse bioloog Dr. Johannes Bauchhenss, die al sinds 1978 onderzoek doet naar het effect van landbouwmaatregelen op de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven. Hij geldt als een autoriteit en geeft ... meer »

 

26-01-2012: Metingen ondersteunen noodzaak hergebruik drainwater

Metingen aan de hoeveelheid stikstof in de bodem onder aardbeistellingen laten zien dat het opvangen van drainwater nodig is om aan de toekomstige normen te voldoen. Dat blijkt uit metingen van het praktijknetwerk van aardbeitelers die deze verliezen willen beperken. Drie van de vijf bedrijven waar is gemeten, zitten iets boven de norm van 50 kg N/ha in de laag ... meer »

 

22-12-2011: Glastuinders meten aan rookgassen

De glastuinders in het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 gaan het komende half jaar metingen doen aan de kwaliteit van rookgassen, afkomstig uit hun warmtekrachtkoppeling (WKK) met rookgasreiniger. De tuinders denken dat ze door het beter monitoren van de kwaliteit van deze rookgassen een hogere productie kunnen halen. Hoe zuiverder ... meer »

 

22-12-2011: Gelijkstroomventilator wel zuiniger, niet stiller

Een gelijkstroomventilator heeft minder energie nodig om lucht te verplaatsen dan een wisselstroomventilator. Of hij ook minder lawaai maakt, hangt vooral af van de gebruikte schoep en het toerental. In het vakblad Bloembollenvisie van 15 december zetten DLV-specialisten Geert van Diepen en Rik Vasen de verschillen tussen beide ventilatoren op een rij. Zij doen dat in het kader van het ... meer »

 

15-12-2011: Emissie-eisen hinderen goede benutting mest

Nutriënten uit mest worden bij uitrijden in het voorjaar het beste benut, maar emissie naar de lucht is daarbij niet altijd te voorkomen. Dat is de ervaring van akkerbouwers in het praktijknetwerk ‘verbetering mestbenutting aardappelteelt’. Netwerkbegeleider Herman Krebbers van DLV Plant: “Hierdoor dreigt de ontwikkeling te stranden. Telers willen niet overgeleverd zijn aan ... meer »

 

13-12-2011: Teelt de grond uit: en dan?

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘duurzame teelt voor bosui en rucola’ hebben afgelopen seizoen ervaring opgedaan met de teelt op water. Deze nieuwe manier van telen lukt, maar is nog niet praktijkrijp. “We hebben meer vragen dan antwoorden, zegt netwerkbegeleider Frans Verwer van ZLTO projecten. “We hopen de komende tijd in breder verband ervaringen te kunnen uitwisselen, ook ... meer »

 

25-11-2011: Veel belangstelling voor subsidie Praktijknetwerken

Er zijn veel aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Praktijknetwerken 2011. In totaal zijn er 216 aanvragen binnengekomen bij Dienst Regelingen. Daarvan zijn er 161 voor kleine netwerken en 55 voor grote netwerken. Bij de kleine netwerken is er voor ruim € 6,3 miljoen subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is echter € 2 miljoen. Bij de grote netwerken is er voor ruim € 11,4 miljoen ... meer »

 

23-11-2011: EHEC-crisis zorgt voor valse start

Het praktijknetwerk rond het optimaliseren van het kasklimaat in de hetelucht-teelt is kort na de start gestopt. Reden hiervoor is de nasleep van de Ehec-crisis, die bij de deelnemende komkommertelers voor een grote financiële strop heeft gezorgd. Er is simpelweg geen ruimte om te investeren in de benodigde nieuwe technologie. Afhankelijk van de bedrijfssituatie, beslissen de ... meer »

 

17-11-2011: Kar-poolen via Central Point Brabant

Achttien boomkwekers die deelnemen aan het netwerk Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten zijn begonnen met het gecombineerd verzenden van kleine partijen. Verzamelen en distributie gebeurt door het nieuw opgerichte Central Point Brabant. Door slim te combineren besparen de telers op de verzendkosten en krijgt de afnemer ... meer »

 

15-11-2011: Winterbijeenkomsten Niet Kerende Grondbewerking

Het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) heeft een uitgebreid winterprogramma op de rol staan, bestaande uit vier regiobijeenkomsten, twee cursusdagen en een masterclass.

De regiobijeenkomsten vinden plaats in de maand december, in de gebieden Zuidwest, Noord Holland/Flevo, Zuidoostelijk zand en Oldambt e.o. De ... meer »

 

11-11-2011: Meer grip op wortellesieaaltjes

De deelnemers aan het netwerk management-, kwaliteit en registratiesysteem lelieteelt gaan komend teeltseizoen de effecten van bestrijdingsmaatregelen tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in kaart brengen. Iedere teler zal op twee percelen enkele stroken niet behandelen met het grondontsmettingsmiddel metamnatrium. Zo mogelijk worden er ook alternatieve ... meer »

 

11-11-2011: Vitale bodem telt 70 deelnemers

De groep telers die deelneemt aan het netwerk Bouwen aan een Vitale Bodem is groter dan gedacht. Werd oorspronkelijk rekening gehouden met 50 deelnemers, inmiddels telt het netwerk 70 telers, verspreid over vier regio’s in Nederland. “De belangstelling voor bodem-plantrelaties is groot”, verklaart procesbegeleider Pieter de Wolf van het WUR-onderdeel PPO Lelystad.

Dit ... meer »

 

04-11-2011: Symposium slimme energienetwerken Flevoland

Op maandag 28 november organiseert het praktijknetwerk Energiegilde in Lelystad het symposium Slim Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijkheden van energie-opslag en de ontwikkeling van slimme netwerken (smart grid), waarmee producenten van duurzame energie in ... meer »

 

20-10-2011: Meer demo's minimale grondbewerking

Komende week staan er weer twee grondbewerkingsdemonstraties op de rol, georganiseerd vanuit het Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking. Dinsdag 25 oktober kunnen geinteresseerden terecht op het zand in Middelbeers, woensdag 26 oktober vindt de eerder uitgestelde demo op de klei in Lelystad plaats. meer »

 

19-10-2011: Duurzame Akkerranden is online

Het praktijknetwerk ‘Duurzame Akkerranden’ heeft een eigen website gelanceerd: http://www.duurzameakkerranden.nl. Via de site wil het netwerk van acht akkerbouwers uit de Hoeksche Waard geïnteresseerden laten zien op welke manier zij bezig zijn om de verschillende functies van akkerranden te combineren.

De akkerbouwers willen ... meer »

 

19-10-2011: Boomkwekers verkennen gotenteelt

Het praktijknetwerk 'gotenteelt boomkwekerij' heeft de zomermaanden gebruikt om bij alle deelnemers het teeltsysteem te bekijken en discussie te voeren over diverse onderwerpen. De telers proberen het systeem zo goed mogelijk af te stemmen op hun eigen teelten en steken daarnaast energie in het mechaniseren van de oogst, omdat zij op arbeid willen besparen.
... meer »

 

5-10-2011: Fruittelers bekijken nieuwe bomen

Eind deze zomer hebben de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen: kansen voor biologische appels’ een bezoek gebracht aan een boomkwekerij, om de groei van het nieuwe ras Natyra te beoordelen. Komende winter gaan bij de telers de eerste bomen de grond in.

Het is voor de deelnemende biologische fruittelers belangrijk om de kwaliteit van de bomen te kennen, ... meer »

 

29-9-2011: Velddemodagen Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking

Op woensdag 5 en donderdag 6 oktober organiseert het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking velddemodagen. Op 5 oktober worden op de proefboerderij Kollumerwaard twee systemen van zaaien in graanstoppel getoond, evenals een stoppelbewerking voor het zaaien. Op ... meer »

 

23-9-2011: Aardwarmteproject Koekoekspolder op stoom

In de Koekoekspolder, een tuinbouwgebied nabij Kampen, is afgelopen zomer gewerkt aan het realiseren van de eerste aardwarmtebron in Oost-Nederland. Het is ook voor het eerst dat drie glastuinbouwbedrijven gezamenlijk een dergelijke warmtebron gaan benutten. De aanleg van de bron is begin september afgerond en de eerste tests zijn positief verlopen.

De drie tuinders hebben samen met de WUR en ... meer »

 

14-9-2011: Vliegende start voor fruitnetwerk

De fruittelers uit het Praktijknetwerk Bommelerfruit hebben deze zomer hun thema’s verder uitgewerkt. De werkgroepen Techniek, Residuvrije peren en Bijen en fruit gaan experimenteren met respectievelijk het mechanisch wegzuigen van perenbladvlo in plaats van chemische bestrijding, een nieuw biologisch middel tegen vruchtrot in de bewaring, en het gebruik van bloeiende planten onder ... meer »

 

13-9-2011: Volg het Energiegilde

Hoe kun je stroom het beste opslaan en wat is een duurzaam energiesysteem? Op deze en meer vragen probeert het Praktijknetwerk Energiegilde een antwoord te vinden.

Voor de benodigde kennis, trekken de deelnemers er regelmatig op uit en nodigen zij sprekers uit. De uitkomsten van deze activiteiten zijn te volgen op de website meer »

 

9-9-2011: Aardwarmte voor Erica

Acht glastuinders in het tuinbouwgebied bij Erica (Dr.) onderzoeken of het haalbaar is om gezamenlijk een warmwaterbron te exploiteren voor het verwarmen van hun kassen. De tuinders uit het praktijknetwerk Aardwarmte Erica zien in aardwarmte een duurzame energiebron met een stabiele prijs, maar zijn individueel te klein om met de techniek aan de slag te gaan.

Bij de ... meer »

 

8-9-2011: Vrienden in de Boomteelt

In boomkwekerij is het praktijknetwerk ‘Vrienden in de Boomteelt’ van start gegaan. Binnen dit praktijknetwerk zoeken ondernemers elkaar op om meer inzicht te krijgen in de rol van het bodemleven en te ontdekken hoe zij nuttige organismen het beste kunnen stimuleren.

In de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten is aanvoer van organische stof van belang voor een goede ... meer »

 

31-8-2011: Symposium zonne-energie in Lelystad

Op donderdag 8 september vindt in Lelystad het symposium ‘Sun, ready for the future!’plaats, waar diverse sprekers ingaan op nieuwe ontwikkelingen rond het opwekken, opslaan en benutten van zonne-energie. De organisatie is mede in handen van ACRRES, het kennisinstituut dat ook de energieboeren uit het praktijknetwerk ‘Het ... meer »

 

31-8-2011: Grondbewerkingsdemo op Ebelsheerd opnieuw uitgesteld

Vanwege het aanhoudende slechte weer gaat de grondbewerkingsdemonstratie op de noordelijke proefboerderij Ebelsheerd, op donderdag 1 september, niet door. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

... meer »

 

23-8-2011: Niet Kerende Grondbewerking in actie

Samen met twee proefboerderijen organiseert het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) de komende week praktijkdemonstraties. Verschillende machines worden ingezet op een tarwestoppel.

Op donderdag 25 augustus is dat tijdens de uiendag op de zuidwestelijke proefboerderij meer »

 

9-8-2011: Leliekennis in kaart gebracht

Een netwerk van twaalf lelietelers is deze zomer gestart met het opzetten van een kwaliteitssysteem op basis van fotokaarten. Samen met kennispartners leggen de telers uiterlijke gebreken en ziekten in bloembollen in verschillende stadia en gradaties vast. De ‘ziektekaarten’ moeten helpen om te komen tot een betere bolkwaliteit en een doelmatiger inzet van ... meer »

 

29-7-2011: Voorlichtingsbijeenkomst subsidieregeling Praktijknetwerken

Dienst Regelingen nodigt u graag uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op 14 september over de subsidieregeling Praktijknetwerken 2011. Tijdens de bijeenkomst komt u alles te weten over de subsidie en hoe u deze aanvraagt.
Van 15 september t/m 28 oktober 2011 gaat de regeling voor het vijfde jaar open. Het doel van de subsidie is kennisontwikkeling in de landbouw door het uitwisselen en ... meer »

 

26-7-2011: Kansen voor Nederlandse bosui en rucola

Een betrouwbare, veilige en verantwoorde productie van bosui en wilde rucola, waarmee aan de groeiende marktvraag kan worden voldaan. Dat is waar het praktijknetwerk ‘Duurzame nieuwe teelt voor bosui en rucola’ zich hard voor maakt. De leden van het netwerk hebben hoge verwachtingen van het zogenaamde drijvende teeltsysteem.

De Nederlandse ... meer »

 

22-7-2011: Mest in aardappelen beter benutten

Hoe breng je dierlijke mest emissiearm in een aardappelgewas, zonder schade te veroorzaken aan de bodem, en met een maximale benutting van de nutriënten? Dat is de vraag die een groep akkerbouwers in Flevoland beantwoord wil zien in het praktijknetwerk Verbetering mestbenutting aardappelteelt. Samen werken zij aan het ontwikkelen en inpassen van nieuwe technieken.
De ... meer »

 

22-7-2011: Bollentelers meten aan ventilatoren

Welke ventilator moet je hebben om energiezuinig en geluidsarm te bewaren? Dat is de vraag die centraal staat in het praktijknetwerk Ventileren en circuleren met gelijkstroomventilatoren bestaande uit bloembollentelers en toeleveranciers van Texel en uit het Noordelijk Zandgebied. Vanwege elkaar tegensprekende claims zijn de telers op dit moment niet in staat om een gefundeerde keuze te ... meer »

 

13-7-2011: Betuwse fruittelers willen vogels ‘slim managen’

In de Betuwe is het praktijknetwerk ‘Vogels in Betuws Fruit’ van start gegaan. Vier fruittelers uit het gebied gaan hierin samen met gedragsecologen op zoek naar manieren om de toenemende schade door vogels terug te dringen, zonder de diversiteit aan vogels en het landschap aan te tasten. Zij willen de vogels kortom op een slimme manier ‘managen’.
De Betuwe ... meer »

 

13-7-2011: Aardbeitelers willen drainwater hergebruiken

Een praktijknetwerk van aardbeitelers in Noord-Brabant en Gelderland zoekt uit hoe zij het water en nutriënten uit de drains van hun teelt op stellingen kunnen hergebruiken. Met het water verdwijnt nu 20 tot 30 procent van de nutriënten in het eronder groeiende gras. De telers denken aan hergebruik van het drainwater binnen het systeem, waarbij een langzaam zandfilter wordt ... meer »

 

11-7-2011: Akkerbouwers gezocht voor SuperOrganisme

Het praktijknetwerk De boerderij als SuperOrganisme is sinds april 2011 actief. 25 biologische melkveehouders werken binnen een samenwerkingsverband aan het ontwikkelen van een bedrijfsconcept dat zoveel mogelijk gebaseerd is op een natuurlijk bedrijfsproces. Het netwerk zoekt nog versterking ... meer »

 

11-7-2011: Bio-fruittelers presenteren zich

Het praktijknetwerk Nieuwe kansen voor biologische appelrassen heeft zich officieel gepresenteerd aan collega-fruittelers. De netwerkdeelnemers deden dat op de Appeldag van DLV en NFO, op donderdag 30 juni. Vele van de ruim 1.000 bezoekers kwamen een kijkje nemen op de stand van het Praktijknetwerk. Naast informatie over het project, en de nieuwe rassen die worden getest door de ... meer »

 

28-6-2011: Duurzaam fruit telen in de Bommelerwaard

In het water- en natuurrijke gebied de Bommelerwaard werken fruittelers samen aan nieuwe, schone technieken voor een duurzame teelt. Als Praktijknetwerk Bommelerfruit houden zij zich bezig met emissieverminderende en residuverminderende technieken op gebied van de gewasbescherming, experimenteren zij met de inzet van de vaste fractie van dierlijke mest en gaan ze samen met ... meer »

 

22-6-2011: Energieboeren willen stroom opslaan

Negen boeren in Flevoland gaan uitzoeken of zij de elektriciteit die zij met hun windmolens en zonnepanelen opwekken, kunnen opslaan. Het praktijknetwerk, dat zich het Energiegilde noemt, ziet daarbij kansen voor regionale energieknooppunten. Dit zijn centraal geplaatste accu’s waarin ze hun stroom kunnen opslaan en van daaruit aanbieden aan bezitters van elektrische auto’s of ... meer »

 

22-6-2011: Schone peen door slimmer wassen en bewaren

Een groep peentelers in Zeeuws Vlaanderen gaat op zoek naar een manier om grauwverkleuring aan te pakken; een uiterlijk gebrek dat de afzet van de wortelen bemoeilijkt. In het praktijknetwerk Schone peen door slimmer wassen en bewaren testen zij de komende jaren een werkwijze waarbij de peen eerst wordt gewassen voordat deze in opslag gaat. Bijkomend voordeel hiervan zijn ... meer »

 

21-6-2011: Masterplan CO2 van start

In het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 zoeken glastuinders samen naar mogelijkheden om in te spelen op het slinkende aanbod van CO2. Tuinbouwgewassen produceren meer naarmate de concentratie CO2 in de kas hoger is. Vandaar dat tuinders het koolzuurgas actief aanvoeren. Door meer duurzame productiemethoden neemt de beschikbaarheid van CO2 op de bedrijven de komende jaren echter ... meer »

 

16-6-2011: Biologische appeltelers zoeken sterke rassen

Een groep biologische fruittelers gaat in het praktijknetwerk Nieuwe rassen: nieuwe kansen voor biologische appels op zoek naar sterkere appelrassen, die behalve goed te telen ook lang te bewaren zijn. De telers hebben de rassen hard nodig omdat ze op dit moment de supermarkten niet jaarrond kunnen beleveren met de gewenste kwaliteit. Dit duwt consumenten ongewild terug ... meer »

 

16-6-2011: Bouwen aan een vitale bodem

Op intensief bewerkte grond wordt vaak meer organische stof afgebroken dan aangevoerd. Hierdoor verslechteren de groeiomstandigheden voor de plant. Vooral telers op lichte gronden merken dat de bodem in kwaliteit achteruit gaat. Hun opbrengsten worden lager en zij moeten vaker kunstgrepen toepassen om een teelt te laten slagen. Op initiatief van Flevoplant in Ens gaat ... meer »

 

8-6-2011: Aardappelen telen op bedden

De teelt van aardappelen op zandgrond valt of staat met een goede vochtvoorziening. Omdat standaard aardappelruggen snel uitdrogen, wil een groep akkerbouwers in Brabant toe naar aardappelteelt op bedden. Dit gebeurt al op kleine schaal. De brede bedden houden beter vocht vast, leiden tot minder misvormde en groene knollen en het gewas kan met minder stikstof toe. De technische ontwikkeling staat echter stil. Het ... meer »

 

31-5-2011: Meer halen uit akkerranden

Acht agrarische ondernemers in Zuidwest-Nederland gaan in het praktijknetwerk Duurzame Akkerrand met hulp van DLV Plant uitzoeken of zij akkerranden tot waarde kunnen brengen. Op dit moment wegen de vergoedingen niet op tegen het verlies aan teeltoppervlak. De ondernemers denken meer voordeel te kunnen halen uit de randen door meerdere functies te combineren. Zo ... meer »

 

13-5-2011: Netwerk Niet Kerende Grondbewerking zoekt deelnemers

Binnen de regeling Praktijknetwerken gaat een groot netwerk van start rond het thema Niet Kerende Grondbewerking (NKG). Het achterwege laten van ploegen als hoofdgrondbewerking houdt veel telers bezig, omdat diverse onderzoeken aantonen dat meerjarige NKG leidt tot een betere draagkracht, minder erosie door wind en water, meer waterinfiltratie, een hoger ... meer »

 

12-5-2011: Laanbomen mechanisch snoeien

Snoeien is in de teelt van laanbomen een tijdrovende en kostbare klus. Technisch moet het mogelijk zijn om deze handeling te mechaniseren. Dit is voor boomkwekers echter alleen een optie als het eindresultaat ook door de markt geaccepteerd wordt. Op initiatief van boomkwekerijen Combinatie Mauritz en Huverba ... meer »

 

12-5-2011: Boomteelt in goten rijp voor de praktijk

In de afgelopen jaren heeft de boomkwekerijsector op onderzoeks schaal ervaring opgedaan met teelt in goten. Het nieuwe teeltsysteem, waarbij los van de grond wordt geteeld, blijkt vele voordelen te hebben op gebied van zowel arbeid, logistiek, milieu als productkwaliteit en trekt dan ook veel belangstelling van het vakpubliek. Om het systeem verder te optimaliseren en robuust te maken gaat er een ... meer »

 

11-5-2011: Brabantse boomkwekers werken aan duurzaamheid

In de regio Midden-Brabant is veel discussie over hoe een duurzame boomteelt er uit moet zien. Kwekers zijn, vaak nog individueel, bezig met de vraag hoe zij dit op hun bedrijf concreet kunnen vormgeven. Maar ook de maatschappelijke omgeving heeft er zo zijn ideeën over. In het praktijknetwerk ‘Duurzame boomteelt in de praktijk’ werken boomtelers samen met gemeenten en ... meer »

 

11-5-2011: Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten

Op initiatief van boomkwekerij Van den Hurk gaat een groep Brabantse boomkwekers uitzoeken of zij het transport van hun producten kan combineren.
Om de kosten te drukken, houden winkels en tuincentra steeds kleinere voorraden aan. Bomen- en plantenkwekers zijn hierdoor gedwongen om vaker kleine partijen af te leveren. Dit leidt tot meer transportbewegingen, meer vervoer van ‘lucht’ en hogere kosten ... meer »