PNW Veenkolonien16-09-2015: Praktijknetwerk lanceert beslisboom opheffen bodemverdichting

Het Praktijknetwerk 'Opheffen bodemverdichting' heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee voor verschillende situaties bodemverdichting beschreven en aangegeven wordt hoe deze zijn op te heffen. Elke situatie vraagt namelijk een andere aanpak met machines. De beslisboom beschrijft de verschillende bodemprofielen en bijbehorende maatregelen. Daarnaast geeft de beslisboom tips die inzicht geven in de perceelsituatie of type bodemverdichtingen die kunnen voorkomen.

In de Veenkoloni├źn komen verschillende storende lagen of bodemprofielen voor. Ze kunnen natuurlijk van aard zijn, bijvoorbeeld een dichte pakking van zandkorrels of slecht doorlatende veenlagen, maar ook het gevolg zijn van machinegebruik en berijding van percelen onder te natte omstandigheden. Om te helpen welke aanpak het beste is in welke situatie is er nu de beslisboom.

Klik hier om verder te gaan naar de beslisboom.

 

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht