PNW Veenkolonien21-08-2015: Praktijknetwerk bekijkt effecten van plaatsen stuwtjes in sloten bedrijf Ormel

Een aantal weken geleden zijn tijdens de derde en laatste bijeenkomst van het Praktijknetwerk 'Regelbare drainage Veenkoloniën' de effecten bekeken van het plaatsen van een aantal stuwtjes in de sloten op het bedrijf van Hugo Ormel in Bruinehaar. Doel hiervan is de waterhuishouding op het bedrijf te verbeteren om daarmee veenoxidatie tegen te gaan.

Op het bedrijf van Ormel is sprake van een situatie met kwel vanuit een hoger gelegen stuwwal aan de oostkant van het bedrijf. Deze is vergelijkbaar met de kweldruk vanaf de Hondsrug in de Veenkoloniën. Het hoogteverschil op het bedrijf zelf bedraagt 6 meter. Met de stuwtjes wordt getracht het water zolang mogelijk op het bedrijf vast te houden. Een hogere grondwaterstand heeft niet alleen een positief effect op bijvoorbeeld de teelt van suikerbieten maar ook op het nabij gelegen natuurgebied de Engbertsvenen.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Meer informatie over het praktijknetwerk en haar activiteiten kunt u lezen in deze leaflet en op veenkolonien.nl.

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht