PNW MRL in vollegrondsgroenten20-08-2015: ‘Groene gewasbeschermingsmiddelen maken groenten met minder residu mogelijk’

Met het integreren van groene middelen in het spuitschema, kan de hoeveelheid residuen van gewasbeschermingsmiddelen in groente verder omlaag. Dat blijkt uit de ervaringen van het Praktijknetwerk 'MRL in vollegrondsgroenten', waarin telers, Proeftuin Zwaagdijk, Bayer CropScience, een groentensnijderij en een handelsorganisatie de afgelopen drie jaar hebben samengewerkt. Met de gewijzigde aanpak van ziekten en plagen is ook de milieubelasting lager.

Het netwerk begon in 2012 met het analyseren van de residucijfers van eerdere jaren. Bij de start van het praktijknetwerk bleek de variatie in de residucijfers tussen 50 en 100 procent te liggen. Ook was er een scala aan werkzame stoffen terug te vinden, vooral fungiciden.

Vervolgens hebben de deelnemende telers geprobeerd om op hun eigen bedrijf te voldoen aan de zogeheten 50%-norm; ofwel de helft van de hoeveelheid residuen die wettelijk is toegestaan. Supermarkten zijn deze bovenwettelijke eis gaan hanteren naar aanleiding van de negatieve publiciteit rond residuen en overschrijdingen van de Maximale Residu Limiet (MRL).   

In 2013 en 2014 zijn er binnen het netwerk teeltproeven uitgevoerd in boerenkool, snijselderij, Salanova en spruitkool. De spuitschema’s van de telers zijn vergeleken met schema’s gericht op de 50%-norm, met een kleiner aantal actieve stoffen. Bij het samenstellen van de spuitschema’s werkten de telers samen met specialisten van eerder genoemde bedrijven. De 50%-norm bleek haalbaar. In 2014 is een vervolgstap gezet en zijn groene gewasbeschermingsmiddelen geïntegreerd met als doel het aantal teruggevonden werkzame stoffen, maar ook de residuniveaus, verder terug te dringen.

Groene gewasbeschermingsmiddelen, of ‘biologicals’ , zijn producten die van nature voorkomen, zoals natuurlijke vijanden, of producten met ingrediënten die zijn afgeleid of geproduceerd door planten, bacteriën of virussen. Daar zijn al meerdere van in de praktijk beschikbaar. 

Uit de proeven blijkt dat er goede resultaten gehaald kunnen worden, als telers voorin het spuitschema beginnen met chemie en vervolgens groene middelen meerdere keren inzetten. Voldoende effectiviteit van de nieuwe ‘groene aanpak’ vereist echter intensieve kennisuitwisseling tussen telers onderling en specialisten.

Met het integreren van biologicals is een vergroening van de gewasbescherming mogelijk. Deze kan nog verder versterkt worden door zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gebruikmaken van waarschuwingssystemen en het sparen van nuttige insecten, het voorkomen van bewaarverliezen, resistente rassen en precisielandbouw. Kortom, het praktijknetwerk is een uitstekende start geweest in de ontwikkeling naar een groenere teelt.

« Nieuwsoverzicht