PNW Veenkolonien31-07-2015: Praktijknetwerk ontwikkelt methode beter bodembeheer

De afgelopen maanden hebben 18 akkerbouwers in de Veenkoloniën meegedaan aan het praktijknetwerk 'Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer'. Binnen dit project is een methode ontwikkeld waarmee boeren de kwaliteit van hun bodem in kaart kunnen brengen, waarmee verbeteringsmaatregelen inzichtelijk worden en waarmee op termijn de opbrengsten zullen stijgen. De ontwikkelde methode wordt in het verdere vervolg van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën uitgerold onder alle boeren in de Veenkoloniën.

Op het gebied van de bodem is al heel veel kennis ontwikkeld. Toch werd en wordt deze kennis nog maar beperkt in de praktijk toegepast. Onder het motto ‘Van kennis naar kunde’ is het praktijknetwerk met 18 akkerbouwers samengesteld. Bodemexperts van PPO, LBI, Aequator, DLV, HLB, NMI en BoerenVerstand bezochten al deze bedrijven en brachten samen met de boeren aan de hand van een leidraad hun bodem in kaart en deden suggesties voor verbetering van de bodemkwaliteit. Op basis van al deze bedrijfsbezoeken is de nieuwe generieke methode ontwikkeld waarmee Veenkoloniale akkerbouwers de kwaliteit van hun grond in kaart kunnen brengen en verbeteringen in gang kunnen zetten.

De ontwikkeling van de methodiek voor beter bodembeheer vond plaats in het kader van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën en is mogelijk gemaakt door de EU en het ministerie van Economische Zaken.

 

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht