PNW Veenkolonien31-07-2015: Praktijknetwerk realiseert meer knollen en kilogrammen met dripirrigatie

Op twee locaties is er vanuit het praktijknetwerk 'Het managen van vocht in de Veenkoloniën' in 2014 en 2015 een boerenexperiment/pilot uitgevoerd met dripirrigatie in zetmeelaardappelen en uien. In 2015 is soja daar als pilotgewas aan toegevoegd. Met dripirrigatie is getracht water zo dicht en zo efficiënt mogelijk bij de plant te brengen.

 

 

 

Enkele resultaten en ervaringen

  • Een punt van continue aandacht is hoe je de grootte van de watergift bepaalt, e.e.a. in onderlinge samenhang tussen gewas, bodem en type slang.
  • Dripirrigatie gaf in uien geen meeropbrengst, wel waren ze kwalitatief iets beter.
  • Dripirrigatie zorgde in zetmeelaardappelen voor meer knollen en meer kilogrammen.
  • Dripirrigatie heeft potentie voor het realiseren van een betere productkwaliteit bijvoorbeeld met fertigatie (meegeven van meststoffen).
  • Dripirrigatie biedt kansen om slimmer om te gaan met water en mineralen. Er moet dan wel een doorontwikkeling plaatsvinden om kosten en baten meer in balans te krijgen.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van de resultaten van het praktijknetwerk of bekijk onderstaande video.

 

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht