PNW bijenbestuiving31-07-2015: Brochure ‘Bijen op het landbouwbedrijf; werken aan een bijvriendelijker platteland’

Het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING, heeft een brochure uitgebracht waarin zij haar kennis en praktijkervaringen heeft gebundeld. De brochure is bedoeld voor een brede groep, maar biedt vooral boeren praktische tips om hun bedrijf bijvriendelijker in te richten.

De brochure geeft achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, hun rol bij de bestuiving en biedt handvatten om het platteland weer bijvriendelijker te maken. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd welke elementen niet mogen ontbreken voor bijen. Vaak kunnen agrarisch ondernemers met relatief eenvoudige maatregelen de leefomstandigheden al een stuk verbeteren. 

Bijen en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden vanwege de bestuiving van veel gewassen. Vruchten, groenten, zaden en noten zijn veelal afhankelijk van bestuiving door bestuivende insecten, waaronder bijen. Wereldwijd, maar ook in Nederland, hebben veel wilde bijensoorten het moeilijk. Ook de meest bekende gedomesticeerde bijensoort, de honingbij (Apis mellifera), kampt met problemen.

« Nieuwsoverzicht