PNW Veenkolonien28-07-2015: Financiële gevolgen van kavelruil

De bedrijven in het praktijknetwerk ‘Minder toeren’ hebben hun grond op afstand liggen. Dit brengt hogere bewerkingskosten met zich mee. Een kavelruil is daarom wenselijk. DLV en het Kadaster hebben samengewerkt aan het doorrekenen van twee scenario’s van kavelruil tussen melkveehouders en akkerbouwers in de Veenkoloniën. De financiële voor- en nadelen van beide opties zijn in beeld gebracht.

Bij optie 1 brengt de veehouder een perceel in van 13 hectare zand-/ dalgrond en de akkerbouwer een perceel van 15.5 hectare, waarop de akkerbouwer wintertarwe verbouwt. Wanneer deze percelen geruild worden komt de grond voor de veehouder 9 km dichter bij huis te liggen. Dit levert bij de teelt van 11.5 hectare maïs en 4 hectare gras per jaar € 12.505,- besparing in de transportkosten op, oftewel € 961,- per hectare. Hier staat tegenover dat hij € 10.000,- per hectare moet betalen voor de nieuwe grond omdat deze van betere kwaliteit is. Deze in totaal € 255.000,- heeft hij in circa 10 jaar terugverdiend en hij heeft het profijt van de grond dichtbij.

In scenario 2 brengt de veehouder een veldkavel in van 39 hectare, verdeeld in 3 percelen. Deze worden gebruikt als grasland voor ruwvoerproductie. De kavel ligt op 7.3 km afstand. Hij krijgt hiervoor van de akkerbouwer 34.7 hectare op 3 km afstand terug, in 5 percelen. De akkerbouwer verbouwde hier vezelhennep. De besparingen op de kosten voor het gras hakselen komen door de kortere afstand uit op € 12.505,- per jaar. Dit is € 550,- per hectare. Doordat de melkveehouder er 4.4 hectare op achteruit gaat maar er wel betere grond voor terug krijgt die € 5.000,- meer waard is, ontvangt hij nog € 68.400,-. Naast meer grond krijgt de akkerbouwer, ook 3 grotere veldkavels in de ruil. Bij beide opties blijft de afstand naar de grond voor de akkerbouwer gelijk aan de huidige situatie. Wel hoeft het transport niet langer door het dorp. De voordelen zijn daarmee voor de akkerbouwers minder groot dan voor de veehouders.

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het verschil in hoeveelheid transport. Veehouders gaan ruim 90 keer per jaar naar een perceel grasland. Bij het verbouwen van akkerbouwgewassen ligt dit aantal veel lager, gemiddeld 18 keer voor de teelt van vezelhennep en wintertarwe. Dat maakt dat een kortere transportafstand voor de akkerbouwer minder besparing oplevert dan voor de veehouder.

Hieruit blijkt dat in een gebied met afwisselend melkveehouders en akkerbouwers vooral voor de melkveehouders voordelen zijn te behalen met kavelruil. De akkerbouwers hebben minder profijt van de ruilingen. Zelf berekenen hoeveel kosten het u scheelt als de grond dichter bij huis zou liggen? Gebruik daarvoor het rekenprogramma (zie bijlage) dat binnen dit praktijknetwerk ontwikkeld is.

De scenario’s zijn doorgerekend met behulp van applicaties van het Kadaster. In dit systeem worden eigendomssituaties in beeld gebracht en kunnen kavelruilscenario’s worden gesimuleerd.

Dit in beeld brengen gebeurt door op een digitale kaart met kleuren aan te geven welke percelen welke percelen tot welke eigenaar behoren. Daarnaast is ook zichtbaar welke percelen huiskavels zijn en welke veldkavels. Met behulp van deze programmatuur houd je het overzicht in de grote hoeveelheid mogelijkheden die er vaak zijn om kavels te ruilen.

Het moeilijkste onderdeel is het begin van de kavelruil. Er moet ergens een ‘gat’ ontstaan doordat een perceel eigenaar verdwijnt of grond kwijt wil. Zonder begin is de rest heel moeilijk in te passen. Zodra er ruimte ontstaat kan geschoven gaan worden waardoor er een domino-effect ontstaat.

Bijlage
Klik hier om het rekenprogramma 'Minder toeren' te downloaden (als u problemen heeft om het bestand te downloaden, klik dan op de link met uw rechtermuisknop en kies de optie 'Doel opslaan als').

 

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht