PNW Veenkolonien26-07-2015: Elektrisch beregenen is duurzamer en goedkoper

Het praktijknetwerk ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over duurzame methoden van beregening.

Op het akkerbouwbedrijf van de heer Hendrik Luth in Wedde (provincie Groningen) werd tot en met 2014 met een haspelinstallatie beregend waarbij slootwater met een dieselmotor werd opgepompt. Door verplaatsing van de dieselmotorpomp en de aluminiumbuizen kan elk perceel desgewenst beregend worden. In 2015 is er een bron geslagen en wordt er met een elektromotor grondwater opgepompt. Met de nieuwe installatie wordt ook via een haspel beregend, maar om de totale oppervlakte te kunnen bereiken wordt het water ondergronds via pvc buizen getransporteerd, zodat de motorpomp en buizen tussentijds niet verplaatst hoeven te worden. Wens is ook om zonnepanelen aan te leggen zodat er duurzame stroom wordt gebruikt. Gemiddeld wordt er op het bedrijf 2-3 keer en elektrischberegend over 36 ha, waarbij er 25 mm per keer wordt gegeven. De kosten, het energieverbruik en de broeikasgasemissies van beide type installaties worden volledig toegerekend aan dit verbruik en per beregeningsbeurt van 25 mm per ha vergeleken.

Het aantal draaiuren voor een beregeningsbeurt van 25 mm per ha en het energieverbruik per uur is nu nog ingeschat, maar zal in de loop van het seizoen 2015 in de praktijk gemeten worden.

Diesel en elektrisch
De berekende kosten voor een beregeningsbeurt zijn bij het oppompen van slootwater met een dieselmotor € 117 per ha, dat is duurder dan oppompen van grondwater met een elektrische pomp wat € 92 kost. Het verschil in kosten wordt vooral veroorzaakt doordat het gebruik van diesel duurder is dan stroom, maar er zijn ook iets hogere kosten voor arbeid vanwege het verleggen van de aluminium buizen. De kosten voor de installatie verschillen nauwelijks. Wanneer er met een dieselmotor grondwater uit een bron opgepompt wordt, is dat iets minder duur dan uit de sloot vanwege besparing op arbeidskosten, maar met €110 nog steeds duurder dan met elektrisch beregenen.

Elektrisch beregenen heeft een 28% lagere uitstoot van broeikasgassen en 16% lager cumulatief energieverbruik dan conventioneel beregenen. Indien de stroom volledig met zonne-energie zou worden opgewekt zijn de broeikasgasemissies 75% en het energieverbruik 44% lager dan bij beregenen met een dieselmotorpomp.

Klik hier voor het uitgebreide onderzoeksrapport.

 

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl en WageningenUR.nl

« Nieuwsoverzicht