PNW spuiwater hardfruitsector30-06-2015: Kennis gebundeld voor aanpak lastige plaaginsecten

Door het verzamelen van kennis en het doen van praktijkproeven heeft het Praktijknetwerk 'Probleemplagen divers aanpakken' nieuwe aanknopingspunten gevonden voor een biologische aanpak van een aantal lastige plaaginsecten in fruit. Het gaat om de bramengalmijt en de suzuki-fruitvlieg in kleinfruit, de boswants in peer en grauwe veldwants in appel. Van de verschillende wantsensoorten hebben de initiatiefnemers determinatiekaarten beschikbaar, omdat een slimme aanpak begint bij kennis van de plaag zelf.

Bramengalmijt
Een van de oplossingen voor de aanpak van bramengalmijt, is de inzet van de natuurlijke bestrijder Amblyseius andersoni. Deze polyfage mijt voedt zich vooral met schadelijke mijten zoals spintmijt, galmijt en roestmijt. Het effect op de bestrijding van bramengalmijt was wisselend. Op een van de drie testbedrijven was een duidelijk bestrijdend effect te zien, op één bedrijf kwam überhaupt geen schade voor en op het derde bedrijf was geen effect zichtbaar. Een duidelijke oorzaak hiervoor kon niet worden aangewezen.

Suzuki-fruitvlieg
Over de suzuki-fruitvlieg heeft het netwerk veel kennis verzameld. Zomer 2014 was het eerste jaar met massale aantasting in de diverse fruitgewassen, waaronder diverse zachtfruitsoorten, pruim en kers. Een oplossing kon in de korte looptijd van het praktijknetwerk niet worden gevonden. Wel heeft een aantal netwerkdeelnemers resultaten geboekt met hygiënemaatregelen, zoals het rooien van waardplanten in singels, het korthouden van de onderbegroeiing en het voorkomen van de aanwezigheid van rot fruit.

Wantsen
Voor de bestrijding van wantsen experimenteerden de deelnemende fruitbedrijven met de inzet van parasitaire aaltjes, die over het gewas worden gespoten. Aanvullend is het bestrijdende effect in het lab onderzocht. Uit de proeven blijkt dat de inzet van parasitaire aaltjes een significante verlaging van de hoeveelheid wantsen geeft onder laboratoriumomstandigheden. In het veld konden deze resultaten niet worden herhaald

Verschillen
Bij het in kaart brengen van de wantsenpopulaties bleek dat de variatie in het aantal soorten groot kan zijn. Op een aantal bedrijven kwam geen roodpootschildwants voor, ook waren er bedrijven waar de grauwe veldwants en de groene stinkwants voorkwamen. Het schadebeeld van deze beestjes komt aardig overeen, maar de biologie niet. Roodpootschildwants overwintert als tweede nimfestadium op bomen, terwijl de andere wantsen als volwassen insecten overwinteren. Dit heeft gevolgen voor de aanpak van de bestrijding.  Het netwerk heeft determinatiekaarten gemaakt voor roodpootschildwants en andere schildwantsen.

« Nieuwsoverzicht