PNW Veenkolonien22-06-2015: Bodemscan als basis voor integraal bodemkwaliteitsplan

"Maak een integraal bodemkwaliteitsplan voor je bedrijf." Dat vroeg Leendert Molendijk (Wageningen UR) aan de ruim 200 bezoekers van de themadag ‘Hoe houden we de bodem vruchtbaar’ donderdag 18 juni j.l. op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond.

De bezoekers volgden eerst een centraal gedeelte met 10 korte pitches van praktijknetwerken in de Veenkoloniën en een presentatie van Leendert Molendijk, aansluitend was er een veldexcursie langs zeven verschillende onderwerpen.

Voor een integraal Bodemkwaliteitsplan voor een bedrijf is het essentieel om de huidige adviezen voor bodem, water en bemesting samen te voegen. Molendijk deed een oproep aan de akkerbouwers om die vraag aan het bedrijfsleven te stellen. Met een integrale aanpak is de bodemkwaliteit nog goed te verbeteren en is een hogere productie en/of productkwaliteit mogelijk. Voor de akkerbouwer geldt echter dat die dan wel de adviezen gebruikt in de bedrijfsvoering, anders is het ‘duur behang’.

Tijdens de workshop vanuit de praktijknetwerken ‘Sturen met organische stof in de Veenkoloniën’ en ‘Veldleeuwerik Veenkoloniën’ namen Marleen Zanen en Leen Janmaat (Louis Bolk Instituut) de aanwezigen mee de bodem in en gingen zij de discussie aan over de kwaliteit van organische stof.

De bodemdag was een initiatief van Innovatie Veenkoloniën, Wageningen UR en LTO-Noord

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht