PNW Veenkolonien30-05-2015: Geslaagde themabijeenkomst Sensortechnologie

Op 22 mei jl. vond de eerste themabijeenkomst bij Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie. In het programma lag de nadruk op het inwinnen van data: hoe krijg je nu precies informatie over wat er op het land gebeurd. Daarnaast werden er toepassingen gedemonstreerd, waaronder diverse gewassensoren en drones. Het was een prachtige en innovatieve dag met circa 50 deelnemers vanuit het agrarische werkveld en akkerbouwstudenten van Terra en Van Hall Larenstein.

Precisielandbouw heeft als doel om het verbruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de landbouw te verminderen door inzet van nieuwe technieken en ICT. Hiermee is het mogelijk om onder andere het financiële resultaat te verbeteren. Eén van de voorbeelden van nieuwe techniek en ICT is sensortechnologie; kunstmatige ‘voelers’ verrichten metingen bijvoorbeeld op het gebied van geluid, temperatuur of de luchtkwaliteit). Door een netwerk van sensoren aan elkaar te koppelen en de verzamelde gegevens te combineren, kunnen via verschillende rekenmodellen nieuwe inzichten worden verworven.

 

Een bericht van gelijke strekking is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht