PNW spuiwater hardfruitsector08-05-2015: Slotbijeenkomst Praktijknetwerk spuiwater hardfruitsector

Praktijknetwerk spuiwater hardfruitsector organiseert op 20 mei a.s. haar slotbijeenkomst. Het netwerk heeft de afgelopen 2 jaar onderzocht hoe de hardfruitsector is te verduurzamen door gebruik te maken van restproducten uit andere sectoren voor bemesting en gewasbescherming. Ze hebben een aantal experimenten uitgevoerd die laten zien dat er zeker potentie is.

Op de slotbijeenkomst presenteert het praktijknetwerk de resultaten en wil ze de gevolgen van het inzetten van spuiwater graag met u bespreken, maar ook úw visie horen. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Huub van der Maat, lid dagelijks bestuur waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Programma

  • Presentatie door deelnemers over praktijknetwerk en uitgevoerde activiteiten
  • Eigenschappen spuiwater en invloed op bodem en bodemorganismen
  • Spuiwater als gewasbescherming (onkruidbestrijding, bladvertering, bladverwijdering)
  • Spuiwater voor bemesting (fertigatie, bladbemesting, mineralisatieproef)
  • Terugblik op aanpak en openstaande kennisvragen
  • Discussie met de zaal: Wat is de waarde van dit praktijknetwerk?
  • Vervolg: Wie ziet meerwaarde in een vervolg en hoe kan dat opgezet worden?

Locatie
Anton van Wijk, Beusichemseweg 134a, 3997 ML ‘t Goy.

Tijdstip
13.30 - 16.00 uur.

Aanmelden
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan moet u zich uiterlijk 18 mei a.s. via email onder opgave van het aantal personen waarmee u aanwezig wilt zijn, aanmelden bij Nanneke Brummer (Projecten LTO Noord).

« Nieuwsoverzicht