PNW irrigatie en vroegtijde slijtage26-03-2015: Bijeenkomst Praktijknetwerk Beregening en Vroegtijdige slijtage

PPO en Aequator organiseren op dinsdagavond 31 maart om 19.30 uur een bijeenkomst over het nut van beregenen en vroegtijdige slijtage van gewassen. Deze bijeenkomst vindt plaats op Innovatiecentrum Veenkoloniën/ proefboerderij ’t Kompas te Valthermond en wordt georganiseerd vanuit de praktijknetwerken 'Irrigatie als sleutel voor opbrengstverhoging & Vroegtijdige slijtage gewassen door beregening'.

In deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

  • De resultaten van de drie demoproeven beregening van afgelopen jaar
  • Factsheets waarin factoren en kengetallen rondom beregening op een rij zijn gezet.
  • De Beslisboom: berekening die gemaakt kan worden om een beslissing te maken of investeren in beregeningsapparatuur uit kan.

Locatie
Innovatiecentrum Veenkoloniën, Noorderdiep 211, Valthermond

Contact
Voor meer informatie: Harm Jan Russchen, Wageningen UR, tel. 06 83 596 916

 

Dit bericht is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht