kennisbijeenkomst praktijknetwerk meer met minder sporen op 11 februari 201511-03-2015: 'Sturen met Organische stof' een succes

Interactieve bijeenkomst over organische stof in de bodem op 19 februari 2015: uitwisseling van ervaring en kennis. Bijeenkomst gemist? Lees het verslag en bekijk de presentaties.

In Drenthe en Groningen wordt door verschillende groepen akkerbouwers hard gewerkt aan verbetering van de bodemkwaliteit, een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. Op 19 februari 2015 zijn in Noord-Sleen op de praktijkbijeenkomst 'Sturen met organische stof' ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld door collega's en experts.

Kennis opdoen
De bijeenkomst spitste zich toe op thema's als: Welke rol spelen organische mest- en reststoffen bij bodemkwaliteit? Welke tools kan je benutten? Hoe creëer je ruimte voor voldoende aanvoer van OS? Welk product past? Wat betekent dat voor de aanvoer van nutriënten? Met welke ontwikkelingen moet je rekeningen houden (EU, KRW, GLB)? Wat leveren concrete maatregelen op en leg je de focus op het systeem of op symptomen? Het eindverslag van de bijeenkomst kan worden gedownload, evenals de gehouden powerpoint-presentaties.

De bijeenkomst was georganiseerd door het Louis Bolk Instituut (PNW Sturen met organische stof in de veenkoloniën) en Nutriënten Management Instituut (PNW Toolkit sluiten van regionale mineralenkringlopen). In deze projecten staat bodemkwaliteit centraal en is nadrukkelijk aandacht voor de rol van organische stof en het sluiten van organische stofstromen.

Dit bericht is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht