kennisbijeenkomst sturen met organische stof09-02-2015: Praktijkbijeenkomst 'Sturen met organische stof in de Veenkoloniën'

Rol van mest- en reststoffen
De bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 19 februari a.s. vanaf 9.30 uur tot 13:00 uur in Café-Restaurant Wielens, Dorpsstraat 19, 7846 AS Noord Sleen.

De bijeenkomst wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door het Louis Bolk Instituut (PNW Sturen met organische stof in de Veenkoloniën) en het Nutriënten Management Instituut (PNW Toolkit sluiten van regionale mineralenkringlopen). In deze praktijknetwerken staat bodemkwaliteit centraal en is nadrukkelijk aandacht voor de rol van organische stof en het sluiten van organische stofstromen.

Klik hier voor het volledige programma.

Contact
Voor aanmelden (uiterlijk 15-2) of meer informatie kunt u via email contact opnemen Marleen Zanen, LBI.

Dit bericht is ook geplaatst op Innovatieveenkolonien.nl

« Nieuwsoverzicht