kennisbijeenkomst zoetwaterbuffering23-01-2015: Kennisbijeenkomst over zoetwaterbuffering in brakke gebieden

Het praktijknetwerk ‘Waterhouderij Walcheren’ houdt op 4 februari een bijeenkomst over zoetwaterconservering in brakke gebieden. De ondernemers in dit netwerk hebben de afgelopen 5 jaar gewerkt aan praktische oplossingen voor het vasthouden van zoet water, zonder actieve aanvoer. Inmiddels zijn ze zover dat ze de kennis die zij hebben opgedaan, kunnen omzetten in structurele maatregelen en ook kunnen delen met andere geïnteresseerden.

Uitnodiging kennisbijeenkomst Waterhouderij Walcheren
Datum: 4 februari 2015
Locatie: De Zandput, Zandput 5 , 4353 BA te Serooskerke
Tijdstip: 09.15
Aanmelding: verplicht!

Door anders om te gaan met het schaarse zoete water, verbeteren de ondernemers hun productie en leveren zij een bijdrage aan de realisatie van andere functies zoals natuur of landschap. Voorzitter Wim van Nieuwenhuijzen zegt: “We zijn ons bewust geworden dat hierdoor meer zoet water beschikbaar komt en dit voor ons en de omgeving nieuwe kansen biedt.”
De kennis over het gedachtegoed en de kansrijke oplossingsrichtingen wil de Stichting met u delen tijdens deze bijeenkomst. U zult horen hoe en waarom deze mogelijkheden ook in andere delen van Nederland kansrijk zijn. Ook de nieuwe beleidsmatige en organisatorische uitdagingen die hiermee samenhangen komen aan bod.

Programma
Er is een inhoudelijk ochtendprogramma met meerdere sprekers met als doel:

  • Kennisdelen: Agrarische ondernemers en Zeeuwse waterbeheerders en watergebruikers te informeren over de aanpak van de Waterhouderij Walcheren voor het vergroten van de zoetwatervoorziening in een gebied.
  • Doorkijk naar toekomst: Onderzoeken in welke andere gebieden deze aanpak ook toegepast kan worden en onder welke voorwaarden.
En een beleidsmatig middagprogramma met als doel:
  • Geïnformeerd worden: stand van zaken en toekomst zoetwaterbeleid
  • Check: gaat de Waterhouderij de goede richting op of is bijsturing nodig
  • Informeren: dit komt er op de maatschappij en landbouw af en er staan geen grenzen om sectoren
  • Boodschap / discussie: neem zoetwatervoorziening en verdroging mee in het te ontwikkelen beleid. Wie zou of kan dit op welke manier faciliteren?

Aanmelding
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar onderstaand adres vanwillem@gmail.com of marts@aequator.nl. Vermeldt u daarbij of u de hele dag aanwezig bent of alleen de ochtend of middag en of u gebruikt wilt maken van de lunch. De netwerkdeelnemers zien u graag op 4 februari a.s..

« Nieuwsoverzicht