Reststromen20-01-2015: Netwerkbijeenkomst ‘Reststromen in de akkerbouw, kans of risico?’

Het praktijknetwerk ‘Resttest XL’ organiseert op 30 januari 2015 de bijeenkomst ‘Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?’. Akkerbouwers zetten in toenemende mate reststromen uit de voedingsindustrie, GFT-afval of groencompost in op hun bedrijf. Op de bijeenkomst in het BioScience Center in Lelystad komen actuele vragen over reststromen aan bod. Ook zijn er workshops over de effecten van reststromen op Bodem, Water en Biodiversiteit, speciaal voor akkerbouwers en ketenpartijen. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Het precieze programma vindt u hier.


Wat is goed gebruik van reststromen?
Voor de bijeenkomst brengen Stichting Veldleeuwerik, Actieplan Bodem en Water Flevoland en het Louis Bolk Instituut kennis en ervaring rond de inzet van reststromen bij elkaar. Keynote speaker is Prof. Willy Verstraete van de Universiteit Gent, die een brede visie presenteert op het verwaarden van mest, compost en industriële restproducten. In workshops komen o.m. de effecten van antibiotica voor de akkerbouw, de kwaliteit en waarde van reststromen voor bodem en plant aan bod, en zoeken we naar mogelijkheden om zelf meer sturing te geven aan kwaliteit. Verder is de nieuwe publicatie van het Louis Bolk Instituut ‘Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw’ met een praktische checklist voor het inschatten van risico's beschikbaar voor deelnemers. Dagvoorzitter is Wim Dijkman, voorzitter van het Actieplan Bodem en Water Flevoland.

Kennis uitwisselen en ervaringen delen
Vragen die tijdens de bijeenkomst aan bode zullen komen zijn onder meer: Welke bijdrage hebben de verschillende reststromen aan bodem en bodemweerbaarheid? Er zijn veel positieve effecten te noemen, maar zijn er negatieve effecten bij de toepassing? Hoe kunnen reststromen op een andere manier tot waarde worden gebracht? Heeft bioraffinage hier een positieve bijdrage in het verwaarden van reststromen? Als we organische mest ook als reststroom beschouwen kunnen we dan meer halen uit de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij? Als het gaat om goed bodembeheer zijn er ook alternatieven, zoals het opnemen van rustgewassen: Is vlas een alternatief als rustgewas?

Praktische info

  • Datum: 30 januari 2015 van 13.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 13 uur, start 13.30 uur)
  • Locatie: BioScience Center Runderweg 6, Lelystad, Flevoland
  • Voor akkerbouwers, deelnemers Veldleeuwerik, compostbedrijven, waterbedrijven, ketenpartijen en agrarische adviseurs
  • Aanmelden tot 26 januari a.s. via backoffice@veldleeuwerik.nl
  • Deelnemers ontvangen de nieuwe brochure ‘Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw’ van Chris Koopmans en Anna Zwijnenburg

De organisatie is in handen van Stichting Veldleeuwerik, Actieplan Bodem en Water Flevoland en het Louis Bolk Instituut.

Voor meer informatie neemt u contact op Lidwien Daniels, communicatieadviseur bij het Louis Bolk Instituut, tel. 06 10 33 51 78

« Nieuwsoverzicht