greenseeker sensor19-01-2015: Netwerk Sparen met Precisie organiseert studiedag precisielandbouw

Voor het praktijknetwerk ‘Sparen met Precisie’ en het lectoraat Precisielandbouw, organiseren CAH Vilentum en DLV Plant op donderdag 5 februari een studiedag rond het thema: ‘verbetering efficiency bemesting door inzet van precisielandbouwtechnieken’.
Bezoekers krijgen een stand van zaken op het gebied van precisiebemesting en worden meegenomen in de stappen van gewassensing tot het maken van taakkaarten en plaatsspecifieke toediening. De dag is voor alle geïnteresseerden en duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

Verdere details vindt u in de uitnodiging en het programma.

Voor meer informatie: Herman Krebbers, DLV Plant, tel. 06-53400066

 

« Nieuwsoverzicht