maiskolf30-08-2013: Bijeenkomst over hoopvolle maatregelen uit praktijknetwerk goed bezocht door rozenkwekers!

Op 21 augustus jl. vond er een veldbijeenkomst plaats vanuit het praktijknetwerk ‘Klimaat, Bodem en Biodiversiteit in Duurzame Boomteelt’. Enkele maatregelen die door ondernemers uitgevoerd zijn binnen dit netwerk kwamen daarbij aan bod. Naast de projectleden van het praktijknetwerk, waren rozenkwekers van studieclub Horst aan de Maas en studieclub Roos van de ZLTO aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd een bezoek gebracht aan een perceel rozenzaailingen en gestekte rozen. Op het perceel was een proef met verschillende alternatieve methoden tegen valse meeldauw te zien. Door de begeleiders van het netwerk werden de genodigde kwekers gewezen op de resultaten van de verschillende objecten die in het veld goed te zien waren. Vooral een goed resultaat met de meststof kaliumfosfiet was te zien. Dit werd door de kwekers als positief en perspectiefvol voor de toekomst ervaren, mede ook omdat dit een meststof is en niet als regulier chemisch gewasbeschermingsmiddel geldt. Door preventieve inzet van kaliumfosfiet wordt de plant beter beschermd tegen een aanval van deze schimmelziekte. De foto's geven een impressie van de veldbijeenkomst en de toelichting van de resultaten onder het genot van een drankje.

Daarnaast werd door de aanwezige studieclubs bezwaar tegen nieuwe etiketten kenbaar gemaakt. De aanwezigen spraken hun zorg uit over de ontwikkeling van de etiketten van de herbiciden. Dit kwam vooral naar voren na een toelichting van de middelen Basta en Finale door Dirand van Wijk van Cultus Agro Advies. Kwekers kunnen niet werken met de voorgestelde wijzigingen waarbij vooral het aantal toepassingen beperkt wordt en maar 33% van het oppervlakte bespoten mag gaan worden. De kwekers maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. Ze hebben hiertoe een gezamenlijke petitie ondertekend in navolging van hun collega's vanuit bos en haag plantsoen en de laanbomen. De totale sector laat hiermee zien dat ze bezorgd is over deze ontwikkelingen en wil op korte termijn graag naar een beter passende oplossing zoeken. Alle informatie rondom deze petities zal centraal door de ZLTO kenbaar gemaakt worden.

Informatie bij Hans Pijpers

« Nieuwsoverzicht