grondbewerkingsmachine04-07-2013: Praktijknetwerk aanwezig op evenement Meet&Green 2013

Op 19 juni jl. vond Meet&Green2013 plaats bij Frank Coenders rozenkwekerijen te Grubbenvorst. Dit evenement, georganiseerd voor boomtelers uit Nederland, België en Duitsland, stond in het teken van de vraag van boomtelers: Bruikbare informatie uit de praktijk, toepasbaar op het eigen bedrijf. Tijdens deze middag werden ook diverse projecten en demo’s onder de aandacht gebracht. Zo ook het praktijknetwerk “Klimaat, bodem en biodiversiteit in een Duurzame Boomteelt’. Het praktijknetwerk is erop gericht om een duurzamere boomteelt te realiseren. Hierbij worden verschillende aspecten zoals bemesting en klimaat meegenomen. Met 200 bezoekers kijken we terug op een geslaagde dag.

grondbewerkingsmachineHet praktijknetwerk heeft ook in 2013, het tweede projectjaar, een aantal maatregelen opgesteld die in de praktijk worden bekeken bij diverse rozenkwekers. Na de workshop ‘Klimaat en Klimaatlat’ eerder dit jaar, heeft er een excursie naar een composteringsbedrijf plaatsgevonden. De deelname aan het Boomkwekerijevenement ‘Meet&Green’  is de derde keer dit jaar dat de betrokken kwekers uit het praktijknetwerk bij elkaar kwamen. Naast de bestaande groep telers uit het netwerk, waren ook vele andere boomtelers en rozenkwekers aanwezig, waaronder leden van de Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas en leden van de teeltstudiegroepen van de ZLTO.
In een stand waren voorbeelden te zien van maatregelen uit het praktijknetwerk, zoals resultaten naar aanleiding van een bemestingsproef die heeft plaatsgevonden in de rozen-onderstammenteelt. Verder was ook de opzet voor een proef ter voorkoming van valse meeldauw die binnenkort opgestart wordt, te zien. Speciaal voor deze dag was ook de eerder opgestelde folder geactualiseerd, die de bezoekers mee naar huis konden nemen.
Naast de bestaande groep deelnemers waren ook veel andere rozenkwekers enthousiast over de activiteiten die in het praktijknetwerk ondernomen zijn. Dit leidde er mede toe dat geïnteresseerden vanuit de studieclub ZLTO een bijeenkomst combineren met een bijeenkomst van het praktijknetwerk op 11 juli. Op onderstaande foto’s is een impressie te zien van Meet&Green. Een warme, maar geslaagde dag!

Informatie bij Chiel van der Voort

« Nieuwsoverzicht