een doorsnee landwinkel15-01-2013: Landwinkels leggen kengetallen naast elkaar

Leden van de Coöperatie Landwinkel werken aan een online databank voor hun financiële gegevens en verkoopcijfers. Dat doen zij in het netwerk 'Praktijkexperiment boerderijwinkels werken met kengetallen', dat afgelopen najaar van start is gegaan. De ondernemers willen op winkel- en productniveau prestaties kunnen vergelijken, om het rendement van de individuele winkels en van de coöperatie te verbeteren.

Waarom verkoopt de ene Landwinkel weinig boerenkaas terwijl het bij de ander niet aan te slepen is? Coöperatie Landwinkel merkt dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven in de verkoop van producten. Verschillen die niet altijd gemakkelijk verklaarbaar zijn. Geeft de winkel meer uit aan promotie? Ligt het aan het brede assortiment? Ook zeggen goede verkoopcijfers alleen vaak niet veel over hoe een winkel financieel draait. Om de dienstverlening aan haar leden gericht te verbeteren heeft de Coöperatie Landwinkel meer inzicht nodig in diverse financiële gegevens. Via de online databank zijn die straks beter te vergelijken.

In andere agrarische bedrijfssectoren, en ook in de detailhandelsector, wordt al meer gebruik gemaakt van kengetallen en bedrijfsvergelijkingen. Hun ervaringen laten zien dat dit effect heeft. De leden van de Coöperatie Landwinkel hebben in een eerder project al een begin gemaakt met het vergelijken van financiële gegevens en het beschikbaar krijgen van kengetallen. Nu willen de ondernemers verder inzoomen op productgroepen op winkelvloerniveau. Met die cijfers kunnen ze gericht op zoek naar kansen voor nieuwe producten of het vergroten van marges.

De coöperatie Landwinkel ondersteunt haar 90 leden met een uitgebreid assortiment Landwinkelproducten, een efficiënte logistiek, de collectieve inkoop van verpakkingsmaterialen en advisering.

« Nieuwsoverzicht