moderne aardappelbewaring19-12-2012: ‘Miniknollen hebben baat bij ruime plantafstand’

Ruim planten heeft een gunstig effect op het aantal nakomelingen in de teelt van miniknollen. Dat constateert student Thomas Pollema, die binnen het netwerk ‘Optimalisatie teelt vanuit miniknollen’ de prestaties van 11 pootaardappeltelers volgt en vergelijkt. Ruimer planten kan één tot twee knollen schelen per geplante miniknol. Hij presenteerde zijn eerste bevindingen tijdens een netwerkbijeenkomst eind vorige maand.

In de afgelopen twee jaar zijn de telers van 7 naar 4 planten per meter gegaan. Dat kan snel uit, aangezien het plantmateriaal omgerekend 25.000 euro per hectare kost. Niet alle rassen reageren overigens even sterk op ruim poten. Een van de telers heeft dit jaar het ras Fabula op verschillende afstanden gepoot en geeft aan dat voor hem 5 stuks op een strekkende meter optimaal is. De onkruiddruk bleek bij ruimer poten merkbaar hoger. Komend seizoen wordt opnieuw geëxperimenteerd met plantafstanden door het Praktijknetwerk.

Het tijdstip van poten bleek het resultaat nauwelijks te beïnvloeden. Dit ondanks de ruime spreiding in de pootdata (7 april tot 5 mei). Ook het aantal groeidagen bleek geen invloed te hebben op knolaantal en opbrengst. Op alle percelen werd het loof in dezelfde week doodgemaakt.
Verder viel het Pollema op dat een aantal telers direct na het loofdoden de knollen met de hand oogst. Anderen kiezen ervoor om de knollen langer te laten zitten en te laten afharden. Ook deze verschillen zullen verder worden onderzocht en bediscussieerd.

« Nieuwsoverzicht