moderne aardappelbewaring07-12-2012: Aardappeltelers brengen duurzaamheid in de bewaarplaats

Voor het eerst sinds jaren gaat er in de akkerbouwsector weer een groot bewaaronderzoek van start. Vier groepen aardappeltelers verdeeld over vier akkerbouwregio’s (ZO, ZW, Centraal en Veenkoloniën) zoeken in het netwerk 'Slim en kostenbesparend bewaren' naar mogelijkheden voor een lager energieverbruik en het optimaliseren van de productkwaliteit. Naast meer inzicht in hun bewaarprestaties willen de telers actief bijdragen aan een lagere Carbon Footprint van de aardappelketen.

Het netwerk heeft als doel gesteld om minimaal 10 procent te besparen op energie en op verlies van gewicht en kwaliteit van het product. Daarvoor hebben de telers eerst inzicht in de eigen bewaarprestaties nodig. De regionale groepen beginnen dan ook door die in kaart te brengen en te vergelijken met collega’s. Om antwoord te krijgen op aanvullende vragen wordt de hulp ingeschakeld van toeleverende partijen, afnemers en kennispartijen. Afnemers vinden het initiatief belangrijk; zowel Agrico, Avebe, Aviko, HZPC, Nedato als Lamb Weston doen mee. Technische ondersteuning is er van de bewaarplaatsautomatiseerders Tolsma, Omnivent en Mooij.

De laatste jaren is er nauwelijks onderzoek gedaan naar bewaring van aardappelen. Het zijn vooral de bewaarplaatsautomatiseerders die hun eigen apparatuur doorontwikkelen. Uit onderzoek komt naar voren dat telers het gevoel hebben dat zij goed (kunnen) bewaren. Tegelijkertijd geven zij aan dat het moeilijk is vast te stellen hoe goed zij het doen en of zij de mogelijkheden van hun bewaarapparatuur wel optimaal benutten. De bewaarplaats is kortom een black box. Uit eerdere projecten is bekend dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven als het gaat om energieverbruik per ton product, bewaarverliezen en kwaliteitsverliezen.

Voor het besparen van energie bekijken de netwerkdeelnemers verschillende opties, zoals het gebruik van aangepaste ventilatoren, frequentieregelaars, CO2-meters en RV-meters. Ook zal er aandacht zijn voor hernieuwbare energie. Telers zeggen kansen te zien in duurzame energie, vooral zonnecellen, maar zijn onzeker over het rendement.

De afzetketen en aardappelverwerkende industrie krijgen steeds vaker de vraag hoe groot de Carbon Footprint is van ’hun’ product en wat zij eraan doen om deze te verlagen. Dit duurzaamheidsvraagstuk speelt in de hele keten, waarvan bewaring een belangrijk onderdeel is. Door de activiteiten van het netwerk ontstaat hier meer grip op. Voor de deelnemende teler is het interessant om te verkennen wat de besparingsmogelijkheden zijn. In samenwerking met de keten kan hij gericht aan die besparing gaan werken.

« Nieuwsoverzicht