bloemenkas in de Bommelerwaard04-12-2012: Siertelers bundelen krachten voor schone Bommelerwaard

In het netwerk 'Optimalisatie grondgebonden teelt Bommelerwaard' gaan 46 siertelers uitzoeken hoe zij hun grondgebonden teelten onder glas schoner kunnen maken. De tuinders willen duurzaam ondernemen en zich daarmee voorbereiden op toekomstige emissie-eisen. Binnen het netwerk bekijken zij hoe nieuwe werkwijzen en technieken kunnen helpen voorkomen dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen het oppervlaktewater bereiken.

Het netwerk inventariseert op dit moment hoe de tuinders werken, welke meststoffen en middelen zij gebruiken en welke knelpunten zij ervaren. Aan de hand hiervan zullen werkgroepen worden gevormd. Samen met deskundigen van DLV gaan tuinders die tegen vergelijkbare problemen aanlopen vervolgens op zoek naar mogelijke oplossingen. Een algemeen probleem is dat er verliezen optreden van mineralen en middelen via drains en spuiwater. Een effici├źntere watergift en hergebruik van water zal dan ook een belangrijk aandachtspunt zijn, verwacht netwerkbegeleider Harrie Vreman van Projecten LTONoord.

Het verminderen van de uitspoeling staat in de Bommelerwaard al langer op de agenda omdat het gebied een belangrijke bron is voor de productie van drinkwater. Resten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen bemoeilijken de zuivering. Naast dit maatschappelijke belang waaraan de telers tegemoet willen komen, moeten zij voldoen aan de nieuwe emissienormen voor stikstof en fosfaat die per 1 juli 2012 van kracht zijn. Die eisen vloeien voort uit de Nitraatrichtlijn, die tevens bepaalt dat de telers in 2027 nagenoeg emissievrij moeten zijn. Momenteel hebben de telers onvoldoende inzicht in de emissie van het eigen bedrijf, waardoor ze de emissie ook onvoldoende kunnen sturen en beperken.

Behalve voldoen aan de wettelijke normen, willen de tuinders kosten besparen door bestrijdingsmiddelen en meststoffen effectiever in te zetten. Ook willen zij bereiken dat er in de Ruimtelijke Ordening bestaansrecht blijft voor hun sector.

« Nieuwsoverzicht