appels21-11-2012: Holografische roofvogel houdt zangvogels uit fruit

Fruittelers in het netwerk ‘Vogels in het Betuws fruit' hebben samen met een leverancier van vogelwerende middelen een holografische roofvogel ontwikkeld, die moet voorkomen dat kleine zangvogels schade aanrichten. Deze vogels houden niet van schitteringen en niet van de aanwezigheid van roofvogels. Dit is nu gecombineerd in het nieuwe afweermiddel. De holografische vogel wordt tussen de windhaag en het fruitperceel gehangen. Volgend jaar gaan de fruittelers er op grotere schaal mee aan de slag.

De fruittelers in het netwerk hebben het afgelopen seizoen volop geëxperimenteerd met een reeks van vogelwerende middelen. Naast geluidsapparatuur, op basis van noodkreten van vogelsoorten, is er gewerkt met verschillende reflectiekaarten en natuurlijke geurstoffen. Ook hebben de telers een combinatie van deze middelen ingezet, om een hogere effectiviteit te krijgen en dus meer bescherming tegen vogelschade. Vooral de schade door kraaiachtigen is sterk verminderd. Zij reageren goed op de geluidsapparatuur.

Helaas blijven de kleine zangvogels een lastige groep schademakers. Zij tonen zich minder gevoelig voor de schrikgeluiden. Kleine zangvogels zitten vaak in houtwallen, bossages en windhagen rond het fruitperceel. Als ze daar eenmaal hun stek hebben gevonden, zijn ze moeilijk weg te krijgen. Vanuit hun beschutte plek vliegen ze direct naar de fruitbomen om daar te gaan genieten van een lekkere zoete peer of appel.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Radboud Vorage, 06-51431301 of met Joost Lommen (CLM).

« Nieuwsoverzicht