Open dag asperge06-11-2012: Aspergetelers onder indruk van groeikracht kluitplanten

De open dag van het praktijknetwerk ‘Vernieuwd teeltsysteem asperges', op 25 oktober, heeft meer dan vijftig geinteresseerde aspergetelers getrokken. De telers toonden zich onder de indruk van de groeikracht van de kleine potplanten, die zij op het demoperceel konden vergelijken met het traditionele teeltsysteem. Veel telers waren nog onbekend met het nieuwe teeltsysteem. Vandaar dat ook uitleg over de eerste ervaringen uit Duitsland met belangstelling werd gevolgd.

Het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem asperges’ had de Duitse voorlichter Ralf Große Dankbar (Landwirtschaftskammer Rheinland Westfalen) gevraagd om te vertellen over de ervaringen in Duitsland. De oosterburen hebben langer ervaring met het systeem, maar ook daar is het nog vrij nieuw. De oudste percelen met perspotten bevinden zich in het derde oogstjaar. Lange-termijnresultaten zijn dus ook in Duitsland niet bekend. Dat neemt niet weg dat daar het systeem al breder wordt toegepast en er op meerdere percelen ervaring wordt opgedaan.

Volgens Große Dankbar zijn dit de belangrijkste voor- en nadelen van kluitplanten:

Nadelen:

 • de moeilijk uitvoerbare onkruidbestrijding waardoor handwerk soms nodig is
 • de kleinere, en daarmee gevoeligere opkweekplanten
 • een groter effect van wildschade
 • extra jaar bezetting productieveld
 • droogte gevoeligheid

Voordelen:

 • Optimale kiemomstandigheden in de kas
 • Geen bodemgebonden ziekten (zoals Fusarium en Phytophthora)
 • Doorgroeien van de plant tijdens transport en opslag (geen rooistress)
 • Plantperiode is langer
 • Snelle weggroei op het veld vanwege warmere grond (later planten)
 • Hoog oogstpotentieel in eerste productiejaren

Het Nederlandse demoveld bevindt zich aan het einde van het eerste teeltjaar. Middels twee profielkuilen (bij het perspottensysteem en het traditionele systeem) konden de telers de wortelontwikkeling goed vergelijken. Ze waren verbaasd over de sterke wortelgroei van de perspotten en de vele haarwortels. Ook het traditionele systeem stond er goed bij en kon de goedkeuring krijgen van de aanwezigen.

In 2013 gaat het praktijknetwerk verder en zal er meer duidelijk worden over de benodigde teeltmaatregelen om het systeem tot een goed resultaat te brengen. Wat het opbrengsteffect is op lange termijn, zal in een vervolgtraject duidelijk moeten worden.

« Nieuwsoverzicht