waterbroei hyacint28-09-2012: Telers snijhyacinten professionaliseren broei

In het praktijknetwerk ‘Snijhyacinten, nu en in de toekomst’ gaan hyacintentelers op zoek naar mogelijkheden om de broei (het produceren van bloemen in de kas) te professionaliseren. Schaalvergroting en de vraag naar grote partijen van hoge kwaliteit vragen hierom. Van kistjes gevuld met veen willen zij toe naar een systeem waar geen grond aan te pas komt.

Bij steeds meer telers groeit de productie van snijhyacinten uit tot tot een belangrijke poot onder het bedrijf. Om een indruk te geven: tussen 4 en 10 februari 2011 vonden meer dan 1 miljoen snijhyacinten via de retail hun weg naar de consument. De vraag naar grote, uniforme partijen snijhyacinten blijft stijgen. Dat geldt ook voor de kwaliteitseisen, zoals bloeigarantie, stevigheid en een schoon product.

De broei van snijhyacinten vindt traditioneel plaats in schuren die voor de bollenteelt en -verwerking gebouwd zijn. Deze zijn dus niet specifiek ingericht op de productie van snijhyacinten. De bollen worden grotendeels geplant op veensubstraat. Hier kleven bepaalde nadelen aan, zoals de milieuschade van de winning, veenresten op de bloemen, een grote koellast en de noodzaak om fungiciden in te zetten.

De ondernemers willen in netwerkverband nieuwe methoden verkennen, zoals waterbroei en teelt in meerdere lagen in combinatie met LED-verlichting. Bij het broeien van tulpen blijkt de groei hiermee beter te sturen en het energieverbruik neemt drastisch af, naar schatting meer dan 50%. Ook zijn de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd en liggen de kosten per steel lager door efficiëntere ruimtebenutting van de kas, energiebesparing en lagere arbeidskosten. Inmiddels wordt 70 tot 80% van de tulpen op water gebroeid.

De ervaringen in tulpen zijn niet direct te vertalen naar hyacinten. Een probleem van broei op water bijvoorbeeld is dat hyacinten sneller last hebben van bacterieziekten. Vandaar dat de netwerkdeelnemers willen uitzoeken welke nieuwe technieken bruikbaar zijn en hoe zij hun teelten het beste kunnen aanpassen. Het einddoel is een beter rendement van de teelt, een duurzamere productie, lagere arbeidskosten en meer grip op de kwaliteit. Streven van de groep is om de hele snijhyacintensector mee te laten profiteren van de in dit project ontwikkelde kennis. De verrichtingen zijn te volgen via www.snijhyacint.com.

« Nieuwsoverzicht