Kievitsnest op bouwland25-09-2012: Nieuwe app moet nesten op bouwland beschermen

Deelnemers aan het praktijknetwerk ‘GPS voor akkervogelbeheer op bouwland’ helpen mee een app te ontwikkelen voor het ontwijken van vogelnesten tijdens werkzaamheden op het land. Vogelvrijwilligers registreren de exacte positie van nesten online. De kunst is nu om met die informatie de chauffeur van de trekker tijdig te waarschuwen als er een nest in de buurt is. Omdat landbouw-GPS-apparatuur niet uniform genoeg is, lijkt de smartphone hiervoor de ideale tool.

Vanwege de steeds grotere omvang en snelheid van landbouwmachines, is het voor de bestuurders moeilijker geworden om met stokken gemarkeerde nesten tijdig op te merken. Vandaar dat het markeren van nesten steeds vaker ook digitaal gedaan wordt, zodat vooraf duidelijk is waar ze zich op het perceel bevinden. De vraag is nu hoe de chauffeur deze informatie het beste kan gebruiken. Het mooiste zou zijn als de chauffeur in de buurt van de nesten een waarschuwing krijgt.

In de praktijk blijkt het koppelen van gegevens lastiger dan het lijkt, zelfs nu veel trekkers en zelfrijdende landbouwvoertuigen over satellietnavigatie beschikken. Trekkerbouwers en aanbieders van GPS-apparatuur gebruiken namelijk een groot aantal verschillende systemen en programma’s. Vandaar dat er al langer over nagedacht wordt om een applicatie te ontwikkelen voor de smartphone. De meeste mensen hebben tegenwoordig zo’n telefoon. Voor het maken van een toepassing heeft de maker dan alleen te maken met Android en Apple.

Een groepje boeren op Texel neemt met dit praktijknetwerk het voortouw. Zij gaan in netwerkverband meewerken aan het ontwikkelen van de app. De hoofdaanvrager is een akkerbouwer. Dat lijkt vreemd, omdat er meestal over weidevogels wordt gepraat. Maar de vogels nestelen ook graag op kale grond. Akkerbouwers op Texel hebben bijvoorbeeld veel nesten op hun land van scholeksters en kievitten. Met het ontwikkelen van de app ontstaat een eenvoudige tool die ook gebruikt kan worden door boeren en loonwerkers die niet onder een beheerspakket (subsidieregeling) vallen. En uiteraard kan de app ook gebruikt worden op grasland.

Landschapsbeheer Nederland heeft eerder al software laten ontwikkelen waarmee boeren en vrijwilligers de GPS-coordinaten van nesten direct in een zakcomputer of smartphone kunnen invoeren. Deze gegevens zijn vervolgens te uploaden naar een landelijke database op internet: www.weidevogelbescherming.nl. De App moet de positie van de nesten (via beveiligde inlogcodes) uit de database gaan halen en op het scherm van de telefoon weergeven, zodra de gebruiker in de buurt komt. De signalering zal zowel visueel als via een geluidssignaal zijn.

« Nieuwsoverzicht