Staatsecretaris Bleker bezoekt aardwarmteproject20-08-2012: Staatsecretaris Bleker bezoekt aardwarmteproject

Op donderdag 16 augustus bracht Henk Bleker, demissionair Staatssecretaris van Landbouw, een werkbezoek aan het aardwarmteproject in Koekoekspolder. Samen met Theo Rietkerk, gedeputeerde van provincie Overijssel, en Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid voor het CDA, liet hij zich bijpraten over de stand van zaken van het eerste aardwarmtecluster in Nederland. De technische resultaten zijn veelbelovend maar hulp vanuit de overheid blijft voorlopig gewenst.  

In de Koekoekspolder zagen de drie politici met eigen ogen dat de aardwarmtebron op een duurzame manier warmte levert aan de aangesloten tuinbouwbedrijven. Met een temperatuur van rond de 72 graden wordt er ook in de zomerperiode warmte geleverd uit de geothermische bron. René Kalter, tuinder bij Kwekerij Voorhof, gaf aan dat hij de afgelopen periode 80% minder aardgas heeft verbruikt dan in vergelijkbare periodes. Kalter streeft er naar om grote delen van het jaar de gaskraan geheel dicht te zetten en uitsluitend op aardwarmte zijn kassen te verwarmen.

In de Koekoekspolder zagen de drie politici met eigen ogen dat de aardwarmtebron op een duurzame manier warmte levert aan de aangesloten tuinbouwbedrijven. Met een temperatuur van rond de 72 graden wordt er ook in de zomerperiode warmte geleverd uit de geothermische bron. René Kalter, tuinder bij Kwekerij Voorhof, gaf aan dat hij de afgelopen periode 80% minder aardgas heeft verbruikt dan in vergelijkbare periodes. Kalter streeft er naar om grote delen van het jaar de gaskraan geheel dicht te zetten en uitsluitend op aardwarmte zijn kassen te verwarmen.

Naast René Kalter maakt ook Kees Vahl deel uit van het praktijknetwerk. Vahl legde uit dat hij experimenteert met luchtbehandelingskasten om efficiënter te kunnen ventileren. Op die manier kan de aardwarmte verder worden benut. Ook overweegt Vahl een andere aansluiting op zijn warmteopslagtank te maken zodat hij de warmte beter kan opslaan. Vahl en Kalter zijn gezamenlijk actief om hun warmtevraag in de kassen beter af te stemmen op het warmteaanbod uit de bron. Dat levert ze extra energetische winst op.

De drie politici waren onder de indruk van het ondernemerschap van de tuinders. De geothermische bron draait nog in de testfase maar de tuinders werken volop aan het verder optimaliseren van het systeem. Vahl gaf aan dat de werkzaamheden aan het geothermische systeem in oktober geheel afgerond moeten zijn. Pas dan gaat de kraan vol open en blijkt pas echt hoeveel aardgas bespaard wordt.

De drie politici brachten ook een bezoek aan aardbeienkwekerij van Richard en Annet Kalter.
Deze ondernemers willen hun kassen ook aansluiten op de aardwarmtebron. Doordat de aardbeienteelt een ‘koelere’ teelt is, kunnen zij de resterende warmte uit het al eerder gebruikte bronwater verder benutten. Als onderdeel van het praktijknetwerk is deze case uitgewerkt. De Kalter’s zien aardwarmte ook als belangrijke kans om hun product op een duurzamere manier te produceren en in de markt te zetten.

Radboud Vorage, begeleider van het project, gaf de politici tenslotte nog een aantal aandachtspunten mee. Tijdens de tests van de bron bleek dat er meer elektriciteit in de pompen gestoken moet worden om de beoogde hoeveelheid warmte per uur te bereiken. Verder is het belangrijk dat voor dit soort gevallen er een passende Rijksgarantieregeling blijft die geologische risico’s afdekt.
Volgens Vorage zal het energielandschap in de toekomst veranderen door meer kleinere leveranciers van duurzame energie. Daar moet met wetgeving en door toezichthouders meer op ingespeeld worden. Geothermie is een nieuwe en voor de toekomst belangrijke vorm van energie. Daarbij is, in deze leerfase, ondersteuning vanuit kennisinstellingen en de overheid nog onmisbaar.

« Nieuwsoverzicht