boeren werken met Bavaria samen aan verbetering grond- en oppervlaktewater14-08-2012: Boer en Bavaria vinden elkaar in water

Akkerbouwers rond Lieshout (Br) gaan de komende jaren met bierbrouwer Bavaria werken aan een betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater. In het praktijknetwerk Bier, Boer & Water nemen de telers maatregelen om uitspoeling van schadelijke stoffen richting grondwater te verminderen en denken zij na over de inzet van Bavaria’s afvalwater, om verdroging tegen te gaan. Daarnaast bekijken zij of ze brouwgerst kunnen gaan telen, om zo de brouwer van lokaal geteelde grondstof te voorzien.  

Er zo’n 50 telers betrokken bij het netwerk. Zij hebben gemeen dat het grondwater onder hun landerijen de bron vormt van het water waar Bavaria zijn bier van brouwt. Het onttrekken van het water levert zowel voor boer als brouwer problemen op. De bronnen van Bavaria zijn kwetsbaar voor verontreinigingen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen. De brouwer wil daarom de uitspoeling van middelen zo veel mogelijk voorkomen. De telers hebben die wens ook. Omgekeerd hebben zij last van Bavaria's grondwateronttrekking in de vorm van droogteschade.

Samen met andere gebruikers van onkruidbestrijdingsmiddelen - gemeente Laarbeek en bedrijventerreinen – gaan de telers uitzoeken hoe zij uitspoeling van middelen kunnen beperken. Waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant denken hierin mee, omdat er ook regelmatig te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden gevonden. De partijen bekijken onder andere de mogelijkheden van nieuwe gewasbeschermingstechnieken, alternatieve middelenkeuzes en verbetering van het bodembeheer. Telers die daar al ideeën bij hebben, maar de extra maatregelen nu nog te duur of te risicovol vinden, hopen daar in het praktijknetwerk verder mee te komen.

Om verdroging tegen te gaan, bekijken de telers of zij het restwater uit het productieproces van Bavaria (1,5 mln m3 op jaarbasis) kunnen terugvoeren in het gebied. Hierbij zijn ook regionale ZLTO en het Waterschap betrokken.

Last but not least bekijken de telers samen met Bavaria de mogelijkheden voor lokaal geteelde brouwgerst. Dit levert bier op met minder voedselkilometers. In het gebied rond Lieshout is het gewas nieuw. De telers vragen zich af of het haalbaar is om de gewenste kwaliteit te leveren en of ze vogelschade kunnen voorkomen. In het netwerk onderzoeken de telers of de teelt iets voor hen is, onder andere door te gaan kijken bij ervaren telers in de regio.

Met het netwerk ontstaat een uniek samenwerkingsverband tussen agrarische ondernemers en hun niet-agrarische buurtbedrijf. Naast de praktische resultaten vanuit het netwerk, willen de telers ook deze ervaring uitdragen richting collega-telers elders in het land.
De begeleiding van het netwerk is in handen van CLM.

« Nieuwsoverzicht