rucola-tray08-08-2012: Nieuwe tray voor rucola op water

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘'Duurzame teelt voor rucola en bosui'’ optimaliseren de drijvende teelt van kiemplanten, ondermeer door het gebruik van een nieuwe tray. Vorig jaar bleek al dat het kiemen van rucola op water lukt. Inmiddels is er een teelt bosui en rucola geoogst en wordt per ras en plantdichtheid bekeken wat de opbrengst is. Komende maand worden deze gegevens vergeleken met vorig jaar.

De netwerkdeelnemers hebben in het tweede jaar vervolgstappen gezet in de richting van een duurzame teelt op water. Het voorjaar verliep een beetje moeizaam, als gevolg van de kou en de grote hoeveelheid neerslag. De groei verliep trager dan verwacht. Wel konden er proeven gedaan worden met verschillende zaaidichtheden en zaaitijdstippen. Ook is er een ander soort tray, of drijver, gebruikt om de gewassen in te zaaien. De rucola staat in drijvers met smalle gleuven waarmee de watergift beter gestuurd kan worden.

Door de keuze voor een andere drijver wijkt de teelt van rucola af van de andere bladgewassen. De andere gewassen worden in een potje gezaaid en met pot en al op water gezet. De sturing van de watergift luistert nauw bij rucola. Te veel water is slecht voor de kieming, bleek in 2011.

Inmiddels wordt duidelijker wat de mogelijkheden zijn voor bosui en rucola op water. De keuze voor de tray steekt nauw, mede vanwege de wisselende kiemkracht van rucola. De gekozen gleuventray voor rucola biedt wellicht ook mogelijkheden voor andere gezaaide gewassen. Conclusie tot zover: teelt op water is mogelijk, maar eenvoudig en stabiel is het nog niet.

« Nieuwsoverzicht