praktijknetwerk chrysanten-obesitas19-07-2012: Chrysanten-obesitas: afslanken of inkoelen?

Zijn chrysanten te zwaar of gaan er andere zaken mis tussen oogst en winkelschap? In het praktijknetwerk ‘‘Chrysanten-obesitas? Kwaliteit door samenwerking!’’ zoeken chrysantentelers samen met ketenpartijen naar aanknopingspunten om de kwaliteit in het schap te verbeteren. Dat is nodig om de internationale concurrentie een stap voor te blijven.

Een veelgehoorde klacht onder chrysantentelers is dat zij hun met zorg geteelde product soms niet meer herkennen als zij langs het bloemenschap lopen. Binnen Taskforce Chrysant, dat in 2010 is gestart om de concurrentiepositie van de Nederlandse chrysant te verbeteren, is daarom al een eerste aanzet gegeven om de oorzaak van kwaliteitsverlies in de keten te achterhalen. Eerste reactie was vaak dat het om oud product zou gaan. Navraag leerde echter dat het ook bij verse producten kan voorkomen. Bij terugkoppeling van deze gegevens is een discussie ontstaan over de oorzaken van dit kwaliteitsverlies in de keten.

Tijdens een bijeenkomst met 125 telers (goed voor 75% van omzet en volume) en alle veredelaars bleek dat de meningen over de oorzaak verschillen. Er zijn grofweg twee stromingen:

  1. Telers die ervan overtuigd zijn dat telen op gewicht zijn grenzen heeft. Te veel nadruk op gewicht geeft zowel problemen in de productie (zachte bloemen, kwetsbaar blad, takongelijkheid) als tijdens transport (beschadiging a.g.v. zachte bloemen, te grote aantallen in de doos en oplopende temperaturen in de doos). Deze telers willen een gewichtsplafond instellen.
  2. Telers die ervan overtuigd zijn dat gewicht niets met de kwaliteit van de chrysant te maken heeft. De kwaliteitsproblemen hebben volgens hen een andere oorzaak: raseigenschappen, telereigenschappen, ouderdom van de bloem, dooseigenschappen, temperatuur tijdens oogst en transport.

Waar alle telers het over eens zijn is dat het kwaliteitsverlies in de keten funest is voor de klanttevredenheid. Vandaar dat er nu in netwerkverband een ketenkwaliteitsonderzoek uitgevoerd gaat worden om de oorzaken van het kwaliteitsverlies te achterhalen. Het kenniscentrum van bloemenveiling Floraholland helpt daarbij. Onderzoekster Gitta ten Hoope en netwerkbegeleider Gert-Jan Vlaar hebben met hulp van telers en handel een onderzoeksvoorstel geformuleerd dat naast oorzaken ook oplossingen voor de keten moet opleveren. De aanvangstemperatuur van het product in combinatie met de wijze van verpakken en transporteren lijkt een belangrijke oorzaak. De relatie hiervan met het gewicht wordt ook onderzocht. Telers en handel zijn actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, de terugkoppeling van resultaten en het meedenken in oplossingen.

Om ook andere chrysantentelers te betrekken, communiceert het netwerk via de vakwebsite chrysantnet. Iedere twee weken wordt daar op woensdag bericht over de voortgang, met als doel een discussie op gang te brengen binnen het vak.« Nieuwsoverzicht