biodiversiteit19-07-2012: Glastuinders maken het biologische bestrijders naar de zin

In de glastuinbouw worden plaaginsecten volop biologisch bestreden. Maar het moet nog beter, vinden zowel biologische als gangbare tuinders. In het Praktijknetwerk ‘Functionele biodiversiteit onder glas’, gaan paprikatelers samen op zoek naar manieren om het natuurlijke vijanden beter naar de zin te maken. Ze bieden hen voedsel aan in de vorm van nectarhoudende bloemen. Het ultieme doel is om een biologisch evenwicht te creëren, waardoor correctiemiddelen niet meer nodig zijn.

Telers van vruchtgroenten (tomaat, paprika, aubergine en komkommer) houden hun gewassen grotendeels plaagvrij met natuurlijke vijanden. Die zijn te koop bij gespecialiseerde bedrijven en worden losgelaten in de kas. Maar vooral in de paprikateelt worden nog steeds correctiemiddelen toegepast. Dit zijn veelal systemische middelen die via de plant werken. Ze hebben een verstorend effect op het biologisch evenwicht in de kas.

Biologische telers (Skal gecertificeerd) gebruiken deze middelen niet en zijn volledig aangewezen op biologische bestrijding. Regelmatig lopen zij grote schade op, zeker als de teelt vroegtijdig moet worden beëindigd. De productiedaling en bijkomende kosten voor het schoonmaken van de vruchten maken de biologische paprikateelt dan onrendabel. De kosten voor biologische bestrijding kunnen hoog oplopen tot wel 4,50 euro per m2 (= 45.000 euro per ha).

Voor een volledige en betaalbare biologische bestrijding zonder correctiemiddelen, willen de tuinders nieuwe stappen zetten. Zij zijn geïnspireerd door onderzoeken die in de buitenteelt (Functionele Agro Biodiversiteit) plaatsvinden. In de zogenaamde strokenteelt, inclusief bloemenstroken, maken telers gebruik van de natuurlijk aanwezige bestrijders. De bloemen geven deze bestrijders voedsel en een leefmilieu van waaruit ze hun werk in het gewas verrichten.

Het doel van het praktijknetwerk is om de biodiversiteit actief te stimuleren zodat plagen in het gewas op natuurlijke en volledig biologische wijze onder de duim worden gehouden. Het toekomstige concept leunt deels op de aanwezige natuurlijke bestrijders en deels op uitzetten van bestrijders (aangekochte beestjes). De telers zullen hun kasruimte verrijken met planten die bijdragen aan een geschikt leefmilieu. Ook de directe omgeving van de kas nemen zij mee in hun aanpak. Vanuit onderzoek is bekend welke planten geschikt zijn als voedselbron voor bestrijders en tegelijkertijd geen plagen aantrekken. Welke bloemen ook kunnen gedijen in de kas wordt in de praktijk getoetst. Door experimenten op meerdere locaties, binnen en buiten de kas, maken de tuinders zichtbaar wat het effect is van biodiversiteit op de aanwezige bestrijders en vooral beheersing van bladluizen in het gewas. Als glastuinders erin slagen om zelf natuurlijke bestrijders in stand te houden of te kweken, kunnen zij aanzienlijk besparen op de aanschafkosten.

Enkele achtergronden over bloemen en biologische bestrijders:
Bloemen leveren stuifmeel en nectar voor insecten. Belangrijk is dat de insecten ook toegang hebben tot dit voedsel. Hoe oppervlakkiger de bloem, hoe makkelijker de nectar toegankelijk. Op basis van beschikbaarheid en toegankelijkheid zijn bloemen geselecteerd die mogelijk de populaties bestrijders ondersteunen. Welke bloemensoorten zich goed ontwikkelen in de kas, wordt komende tijd uitgezocht. De meest geschikte soorten komen volgend jaar in aanmerking om gericht te worden gekweekt en uitgezet tussen het gewas. Naast voedsel voor natuurlijke bestrijders brengen de bloemen ook kleur in de kas.

Van Allysum en Grambe hispanica is bekend dat ze voedsel bieden voor zweefvliegen en sluipwespen. Ze verhogen hiermee de voortplanting en levensduur van deze insecten. Naast deze soorten worden nu ook Duizendblad, Boekweit, Koreander, Muurbloem, Drakekop, Goudsbloem, Phacelia, Reseda en Japanse Chrysant getest. Net als bij bankerplanten (graanpollen met luizen) worden de potten tussen het gewas gehangen zodat de bloemen bereikbaar zijn voor sluipwespen, zweefvliegen en gaasvliegen.

 « Nieuwsoverzicht