veldexcursie rijenbemesting18-07-2012: Boomkwekers en varkenshouders werken aan bemesting met waswater

Een groep boomkwekers en varkenshouders gaat in het praktijknetwerk ‘Waswater’ op zoek naar mogelijkheden om gewassen te bemesten met waswater (ook wel spuiwater genoemd). Dit is het restproduct van chemische- en biologische luchtwassers in varkensstallen. De ondernemers willen toewerken naar een duurzaam teeltsysteem, dat minder afhankelijk is van kunstmeststoffen. Naast het uitwisselen van ervaringen, leggen zij proefvelden aan in zowel de containerteelt als vollegrondsteelt van boomkwekerijgewassen.

In de varkenshouderij is het verplicht om de lucht die vrijkomt uit de stallen eerst te ontdoen van ammoniak, voordat deze naar buiten geblazen mag worden. Hiervoor worden luchtwassers gebruikt. Deze installaties gebruiken doorgaans veel water. Het water dat uit de luchtwasser komt, is rijk aan stikstof en is een restproduct voor de varkenshouderij. Door het waswater te gebruiken als meststof, kunnen boomkwekers mogelijk met minder kunstmest duurzamer te telen.

Het toepassen van waswater in de boomkwekerij is nog niet eerder onderzocht. Binnen het praktijknetwerk is het de bedoeling de mogelijkheden in kaart te brengen en de praktische toepasbaarheid te vergroten. De aanvragers willen in de praktijk aantonen dat het waswater nuttig gebruikt kan worden. Ook willen zij voorkomen dat het waswater afgevoerd moet worden.

De boomkwekers zullen de vloeibare meststof gaan gebruiken in de vollegrond en/of de teelt in potten. Omdat de stikstofgehaltes in het waswater kunnen wisselen, is een analyse voorafgaand aan het toedienen noodzakelijk. Bij een onjuiste dosering ontstaat schade aan de gewassen.

Het doel van het project is drieledig:

  1. Inventariseren en uitwisselen van kennis over toediening van waswater en nuttige inzet,
  2. Toepassen en evalueren van het effect van waswater bij de betrokken boomkwekerijen,
  3. Uitdragen naar sector hoe de inzet van waswater kan bijdragen aan een duurzaam teeltsysteem.« Nieuwsoverzicht