veldexcursie rijenbemesting17-07-2012: Succesvolle veldexcursie Rijenbemesting

Op maandagavond 9 juli hebben de deelnemers van het ‘Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg’ en het Waardenetwerk ‘Organische- en kunstmest in de rij’ gezamenlijk een veldexcursie gehouden. De bezoekers konden de aardappelproef en maïsproef van het praktijknetwerk bekijken, evenals de korrelmaïsdemo van het waardenetwerk. Zo’n 15 bezoekers vonden elkaar in een inhoudelijke discussie. Opbrengstverschillen zullen pas blijken bij de oogst.

Het idee bij het toepassen van rijenbemesting is de mineralen uit de mest zo dicht mogelijk bij de plant te brengen zodat deze zo efficiënt mogelijk opgenomen kunnen worden. Dit in tegenstelling tot de gangbare manier van bemesten, waarbij het hele veld voorzien wordt van meststoffen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om het zaaien/poten en bemesten op precies dezelfde plek te doen. Er is dan ook gebruik gemaakt van machines met RTK-GPS systemen (de meest nauwkeurige precisietechniek die momenteel beschikbaar is) en speciale machines voor de rijenbemesting.

In de maispercelen waren er verschillen te zien tussen de objecten. Bij de aardappelproef waren de verschillen op het oog wat moeilijker waarneembaar maar uit metingen van het nitraatgehalte in het aardappelblad blijkt dat er wel degelijk verschil bestaat tussen de behandelingen. De behandelingen bestaan uit volvelds-toepassing van organische mest en kunstmest versus toediening in de rij. Daarnaast is gewerkt met verschillen in dosering, verschillende kunstmestsoorten en mineralenconcentraat.

Wat de verschillen uiteindelijk zeggen, en welke behandeling het beste is, zal blijken bij de oogst. Dan worden de opbrengsten vastgesteld. Omdat er ook verschillen bestaan binnen percelen en tussen jaren, zijn de proeven van het praktijknetwerk in 3 herhalingen aangelegd en worden ze de komende 2 jaren voortgezet.« Nieuwsoverzicht