teelt op water10-07-2012: Van de vollegrond naar teelt op water

Op 19 juni is het startschot gegeven voor het praktijknetwerk ‘Teelt op water naar de praktijk’. Het netwerk bestaat uit acht vollegrondsgroentetelers die vorig jaar geïnvesteerd hebben in een teeltsysteem op water. Om hun nieuwe werkwijze succesvol te kunnen opschalen, willen zij onder begeleiding op zoek naar antwoorden op de praktische vragen die zij nog hebben.

De stap van telen in de vollegrond naar telen op water is groot. Tractoren en machines zijn niet meer nodig. In plaats daarvan moeten er watermeters, bemestingsunits en teeltpanelen bestuurd worden. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van de telers die de nieuwe teeltwijze hebben opgepakt. Na het eerste jaar lopen zij tegen een aantal praktische vragen aan, bijvoorbeeld over het ontsmetten van het water, het juiste teeltmedium en de juiste bemestingsstrategie.

In dit netwerk wisselen de telers daarom kennis uit met een plantenkwekerij, een zaadbedrijf, afzetorganisaties, techniekleveranciers en kennisinstellingen. Dat doen zij onder begeleiding van LTO vollegrondsgroente.net. Ook gaan de telers elkaars watersysteem op een aantal punten real time vergelijken om tot verbetering te komen. Daarnaast voert Proeftuin Zwaagdijk op de betreffende bedrijven een aantal proeven uit.

Het doel van de deelnemers is om de teelt op water verder op te schalen en er een robuust en rendabel teeltsysteem van te maken. De telers denken door het telen op water beter te kunnen voldoen aan de markeisen van de toekomst. De werkwijze biedt namelijk interessante voordelen op het gebied van emissie, residu, teeltsturing en automatisering.

 « Nieuwsoverzicht