Plantversterkers21-06-2012: Telers werken aan weerbare gewassen

Een groep telers uit verschillende vollegrondssectoren gaat in het praktijknetwerk Plantversterkers op zoek naar manieren om hun gewassen weerbaarder te maken. De telers willen toewerken naar een robuuster teeltsysteem, om hun afhankelijkheid van chemische correctiemiddelen te verkleinen. Naast het uitwisselen van ervaringen, leggen de ondernemers een proefveld aan in aardappelen, waarin zij het effect van verschillende plantversterkers vergelijken.

In de Nederlandse vollegrondssectoren wordt de grond intensief gebruikt. Na een teelt vindt er meestal een grondbewerking plaats om het perceel weer klaar te maken voor het volgende teeltseizoen. Binnen de teeltplanning is er vaak maar beperkt ruimte om rust in te bouwen. Door het intensieve gebruik van de grond, komt de bodem onvoldoende op kracht. Het bodemleven floreert niet zoals het zou moeten en het gehalte aan organische stof daalt, blijkt uit grondonderzoeken. Als gevolg hiervan worden planten gevoeliger voor ziekten en plagen.

Het gebruik van plantversterkers kan telers helpen om de natuurlijke weerstand van de plant tegen ziekten en plagen te verhogen. Dat kan zowel via de bodem (biodiversiteit) als door een direct effect op het gewas. De belangstelling voor de techniek neemt sterk toe. Probleem is echter dat er onvoldoende bekend is om plantversterkers te integreren in een teeltsysteem. Kwekers en telers zijn best bereid om informatie en ervaringen te delen, maar vonden elkaar tot nu toe nog niet. Binnen het netwerk wil een groep ondernemers hier verandering in brengen. Er is bewust gekozen om telers uit de akkerbouw ( aardappels), boomkwekerij (rozen) en andere teelten in de vollegrond samen te brengen.

Binnen het project wordt gekeken naar het effect van plantversterkers op de ziekteweerbaarheid van het gewas, plantgezondheid en het effect op de gewasgroei, zowel boven als onder het grondoppervlak. Het doel van het project is drieledig:

  1. Inventarisatie van en kennisuitwisseling over duurzame akkerbouw en boomteelt, met focus op maatregelen die goed zijn voor zowel plant als bodem,
  2. Toepassing en evaluatie van deze maatregelen bij ten minste de betrokken partijen (akkerbouw en boomkwekerij),
  3. Uitdragen naar sector hoe de plantversterkers kunnen bijdragen aan een duurzaam teeltsysteem.« Nieuwsoverzicht