AGF-ketensamenwerking19-06-2012:Vollegrondstelers gaan voor samenwerking in de keten

Om je marktkansen te vergroten, moet je samenwerken in de keten. Daarvan zijn de telers in het praktijknetwerk Ondernemen in de AGF sector overtuigd. Zij zoeken daarom actief hun toeleveranciers en afnemers op. In een serie workshops gaan zij met de verschillende schakels om tafel en proberen daarnaast zoveel mogelijk van elkaars ervaringen te leren.

De hoofdaanvragers van het netwerk zijn twee peentelers uit Flevoland, die samen met het Foodatelier een marktconcept hebben ontwikkeld rond ‘verdwenen’ peenrassen. Zij treden naar buiten onder de naam Hollandteelt. De ervaringen die zij tot dusver hebben opgedaan, willen zij verder benutten en liefst uitrollen naar andere teelten.

Door samen te werken met andere telers, en met de verschillende schakels in de keten van vollegrondsgroentegewassen, komen teeltervaring, inzichten uit markt- en consumentenonderzoek en productinnovatie bij elkaar. Dat moet inzicht geven in welke mogelijkheden er zijn voor verdere gezamenlijke initiatieven (zowel horizontaal als verticaal) en in marktkansen voor vollegrondsgewassen.

De subdoelen van dit praktijknetwerk zijn:

 • het opdoen van kennis over de gehele bedrijfskolom van vollegrondsgewassen, met als eerste peen,
 • het ontwikkelen van culinair en technologisch aantrekkelijke, doordachte en bruikbare producten met als basis verdwenen peenrassen. En daarmee inzicht krijgen in de procedure van product/conceptontwikkeling,
 • het verkrijgen van inzicht in potentiële afzetmarkten voor deze producten,
 • collega-telers laten zien en ervaren waarom het belangrijk is om mee te ondernemen,
 • aankoppelen van meerdere ondernemers uit de agrosector.

Door middel van een aantal workshops met verschillende ketenpartijen, wordt onderling kennis en ervaring uitgewisseld. Onderwerpen die tijdens deze workshops aan bod komen zijn:

 • teeltervaring,
 • duurzaamheid,
 • marktinformatie,
 • innovatiemogelijkheden,
 • kwaliteitsverbetering,
 • samenwerkingsmogelijkheden in de keten.« Nieuwsoverzicht