Koolzaad24-05-2012: Vergoeding vogelschade noopt tot maatregelen

Vogel- en wildschade is een groeiend probleem in de boomkwekerij. Het Faunafonds vergoed onder voorwaarden een deel van de schade, maar niet alle boomkweker kunnen daar mee uit de voeten. Ze zoeken zelf oplossingen via het praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”. Boomtelers en deskundigen wisselen ervaringen uit en proberen nieuwe technieken en materialen.

Er is al een praktijknet voor fruittelers met dezelfde insteek. Volgens praktijknetwerkbegeleider Henk Kloen van het Adviesbureau CLM is in de boomteelt de periode waarin schade optreedt veel langer. Dat vraagt om combinatie van verschillende maatregelen. Daarom is een netwerk specifiek voor de boomteelt gestart. De schade lijkt de laatste jaren bovendien toe te nemen. Enerzijds gaat het om stekken die door met name kraaien uit de grond worden getrokken en anderzijds om groeiachterstanden en misvormingen die worden veroorzaakt door vogels die de toppen beschadigen. In het netwerk wordt ook aandacht besteed aan andere vormen van wildschade. In samenspraak met leveranciers van vogelwerende materialen, Cultus Agro Advies en CLM experimenteren kwekers met nieuwe technieken zoals geluiden van roofvogels, angstkreten van soortgenoten en linten van nieuw reflecterend materiaal. Het gaat niet alleen om de maatregelen zelf, maar ook om de afwisseling.

Het netwerk is nog in opbouw en nieuwe deelnemers zijn welkom. Wie last heeft van vogels of wild, zoals konijnen, hazen of reeën kan kosteloos meedoen. Er worden ongeveer drie bijeenkomsten per jaar gehouden en deelnemers wordt gevraagd het effect van maatregelen te monitoren. Tevens wordt een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. De telers in het netwerk komen uit het zuiden en oosten van het land.

Aanmelden kan bij Joost Lommen of Henk Kloen (CLM): Telefoonnummer: 0345-470700

 « Nieuwsoverzicht