duurzaamgrondgebruik15-05-2012: Graan mét onkruid in natuurgebieden

Een groep van zes biologische akkerbouwers is in maart in het praktijknetwerk “Natuurgronden, graan en onkruid” gestart met het zoeken naar een rendabele graanteelt in natuurgebieden, waarbij zeldzame onkruiden zoveel mogelijk worden gespaard. De grootste uitdaging is het bestrijden van plaagonkruiden, zonder dat de teelt en de zeldzame onkruiden daar onder lijden.

Natuurorganisaties willen zeldzame akkeronkruiden graag in stand houden. Tegelijkertijd willen ze graag dat agrariërs een deel van hun natuurgebied beheren. Daarom wordt in het netwerk “natuurgronden, graan en onkruid” gezocht naar een balans tussen een rendabele graanteelt en het in stand houden van de zeldzame onkruiden. De deelnemers in het netwerk kijken onder meer naar oude graanrassen, met een langere stengel. Die kunnen de plaagonkruiden als knopkruid beter onderdrukken. Komende tijd wordt uitgezocht welke plaagonkruiden de meeste problemen geven.

Behalve het gebruik van de oude graanrassen, worden ook verschillende teelttechnieken gebruikt. Resultaten van bemestingsstrategieën, gewasrotaties, teelt op ruggen, nietkerende grondbewerking of juist ploegen en direct zaaien om het graan een voorsprong te geven worden met elkaar vergeleken. Tevens wordt bekeken of de belangen van de natuurorganisatie en de akkerbouwer in balans blijven bij beheer van de grond door de akkerbouwer, waarbij onkruiden vooral aan de rand van het perceel een kans krijgen.

 « Nieuwsoverzicht