Koolzaad14-05-2012: Vogelschade? Laat deze kans niet aan u voorbij vliegen.

Heeft u als boomkweker last van schade door vogels of wild, zoals konijnen, hazen of reeën? Werken uw huidige maatregelen onvoldoende? Denk en doe dan kosteloos mee met het praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”. Samen met boomtelers en deskundigen werken we aan nieuwe maatregelen en methoden om uw schade te verminderen.

Praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”
Het praktijknetwerk bestaat uit kwekers uit zuidelijk en oostelijk Nederland die de komende 2 jaar vernieuwende maatregelen en methoden willen toepassen op hun percelen. Ook worden ervaringen van andere boomtelers, fruittelers, vogelonderzoekers en leveranciers van werende maatregelen uitgewisseld. Initiatiefnemers zijn boomkwekerij Michels, boomkwekerij Radstake, CLM en Cultus Agro Advies.

Welke schadeveroorzakers?
Het netwerk richt zich vooral op vogelschade. Kraaien die bijvoorbeeld de stekken uit de grond trekken. Duiven die het zaad op eten of vogels die de toppen uitbreken. Maar ook is er aandacht voor knaagschade door konijnen, hazen en reeën, omdat deels dezelfde maatregelen kunnen worden toegepast.

Kosten?
U kunt gratis meedoen aan het praktijknetwerk, dit wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en EU. Vanuit het project worden de werende maatregelen gratis ter beschikking gesteld. Er wordt wel van u verwacht dat u deelneemt aan ca. 3 bijeenkomsten per jaar, en hier uw ervaringen deelt en kennis opdoet. We vragen u ook om zelf te monitoren of één of meerdere maatregelen op uw bedrijf effectief zijn. Deskundigen denken mee om tot een praktische en arbeidsextensieve proefopzet en monitoring te komen. Concreet betekent dit dat u een aantal maal per seizoen gaat kijken of er schade is en hoe groot deze schade is.

Meedoen of op de hoogte blijven?
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar om mee te doen met dit praktijknetwerk. U bent ook van harte uitgenodigd om naar de bijeenkomst op 23 mei in Heide (Noord-Limburg) te komen. Hier zijn verschillende boomtelers en deskundigen aanwezig. Meld u snel aan via onderstaande contactgegevens. Daarnaast kunt op de hoogte worden gehouden per e-mail.

Meld u aan bij Joost Lommen of Henk Kloen (CLM): Telefoonnummer: 0345-470700

 « Nieuwsoverzicht