duurzaamgrondgebruik14-05-2012: Maatlat voor duurzaam grondgebruik

Kun je het effect van een bepaalde teeltmaatregel op de bodem, zoals het telen van een groenbemester of niet meer ploegen, vangen in een kengetal? Een groep akkerbouwers in de Flevopolder gaat het met hulp van kennispartijen uitzoeken. In het praktijknetwerk ‘Maatlat voor duurzaam grondgebruik’ willen zij een methode ontwikkelen waarmee zij beter kunnen inschatten hoe bepaalde teeltbeslissingen doorwerken in het rendement van hun bedrijf.

De bodem is een van de belangrijkste productiemiddelen op het akkerbouwbedrijf. Daarom besteden telers veel zorg aan de bodem. Zij bewerken de grond, voeren organische stof aan en telen bijvoorbeeld een groenbemester. Maar er is een spanningsveld, omdat een bedrijf nu eenmaal ook rendement moet opleveren. Dit betekent in de praktijk dat er voldoende intensieve gewassen verbouwd moeten worden. Deze belasten de grond echter meer dan extensieve gewassen.

Dat levert de vraag op waar de grens ligt en hoe je er voor kunt zorgen dat de bodemkwaliteit op peil blijft en je toch een positief resultaat kunt halen. Met andere woorden: wanneer is het intensievere bouwplan te intensief, zodat op langere termijn de kilogramopbrengsten omlaag gaan. Dit evenwicht is per gebied verschillend. Op de zware gronden in Zuidelijk Flevoland is het noodzakelijk om een extensiever bouwplan te hanteren dan op de lichtere gronden in de Noordoostpolder. In economische zin is dat lastig want op die zware grond heb je minder alternatieven om voldoende rendement te halen.

Verder vragen de telers zich af welke vruchtwisseling het meest bijdraagt aan een duurzaam grondgebruik en wat het langetermijneffect is van een niet-kerende grondbewerking op de bodemkwaliteit. En een nieuwe vraag die zich mogelijk voor zal doen in verband met het nieuwe GLB-beleid is wat het betekent als een deel van de grond groen de winter door gaat.« Nieuwsoverzicht