Koolzaad07-05-2012: Koolzaadtelers op zoek naar meer rendement

Koolzaadtelers in Groningen gaan in het praktijknetwerk Koolzaad, Teeltoptimalisatie en Afzetverbreding werken aan een beter rendement van de Nederlandse koolzaadteelt. Zij doen dit door teeltkennis uit Duitsland te vertalen naar de Nederlandse omstandigheden en wetgeving. Ook gaan zij zich bezighouden met de promotie van koolzaadolie als spijsolie. De telers hopen dat het gewas op die manier weer een vaste plek in het bouwplan kan krijgen.

Het saldo van de Nederlandse koolzaadteelt kan niet concurreren met dat van wintertarwe en van andere gewassen. Dat is jammer, vinden akkerbouwers op de zware klei in het Oldambt (Gr), die het fraai bloeiende gewas graag in hun bouwplan hebben. Koolzaad is goed voor de vruchtwisseling en omdat de wortels diep in de grond doordringen, laat het een mooie bodemstructuur achter. Er is de telers dan ook veel aan gelegen om de teeltprestaties en de afzet te verbeteren.

De nu beschikbare teeltkennis in Nederland is gestoeld op onderzoeksresultaten uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Inmiddels hebben hybride rassen hun intrede gedaan en zijn bemestingsnormen en de wetgeving omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veranderd en aangescherpt. In Duitsland wordt er meer geïnvesteerd in teeltonderzoek en halen telers hogere opbrengsten. De Duitse kennis is echter niet een op een te vertalen naar de Nederlandse omstandigheden, onder andere vanwege andere wetgeving op het gebied van mestbeleid en de toelating van middelen.

Om de Duitse ervaringen te toetsen aan de Nederlandse omstandigheden willen de telers op de regionale proefboerderij Ebelsheerd demo’s aanleggen met een aangepaste bemesting en gewasbescherming. Ook zullen zij, met inzet van Duitse deskundigheid,  onderling ervaringen uitwisselen op basis van teeltregistratie gegevens.

Naast een hogere opbrengst is de prijs van het eindproduct van belang voor een goed saldo. Op de bulkmarkt hebben de telers geen invloed. Vandaar dat zij op zoek gaan naar alternatieve afzetkanalen. Koolzaadolie kent vele toepassingen, ook op het gebied van humane consumptie. Koolzaadolie bevat minder verzadigde vetzuren dan andere plantaardige spijsoliën. Daarnaast bevat koolzaadolie een hoog percentage linoleenzuur (Omega 3). De Nederlandse consument is niet bekend met het gebruik van koolzaadolie als spijsolie. Daarom willen de telers dat de Nederlandse consumenten worden geïnformeerd over de gezonde eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden.« Nieuwsoverzicht