mestkleikluiten01-05-2012: Demonstratie mesttoediening aardappelen goed bezocht 

Op 18 april is op PPO in Lelystad een demoveld aangelegd met verschillende technieken van mesttoediening op aardappelland, zowel voor als na het poten. Dit gebeurde in het kader van het praktijknetwerk ‘Verbetering mestbenutting aardappelteelt’. Ook werd er aandacht besteed aan de toepassing van mineralenconcentraat. De resultaten zijn te zien op de Akkerbouw Velddag van 27 juni. Er staat dan ook weer een demonstratie gepland van dezelfde technieken.

Ruim 65 bezoekers kwamen kijken hoe de volgende systemen werken:

1. Strokeninjectie door Loonbedrijf Jules ten Hove uit Kamperveen met een zelfrijder met RTK-GPS sturing, drukwisselsysteem en strokeninjecteur van Evers Agro. Strokenbemesting kan een betere benutting van de mest geven, is de verwachting. De mest wordt bij dit systeem voor het poten uitgereden, maar komt door het gebruik van RTK-GPS precies onder onder de gepote aardappel te liggen. De plaats van de meststroken zijn hiervoor vanaf de zelfrijder overgezet naar de trekker van PPO, de aardappels heeft gepoot. In 2011 gaf dit systeem één van de beste resultaten. strokeninjectie
2. Volveldsinjectie met een bouwlandinjecteur op een Veenhuis tankwagen in hondegang, van PPO. Met dit systeem wordt ook voor het poten bemest. Het liefst in combinatie met slangaanvoer, maar ook met een tankwagen met goede lagedrukbanden op lage spanning kan vaak goed. Of dit leidt tot extra grondverdichting, moeten metingen van de studenten van de CAH Dronten uitwijzen. Volveldsinjectie
3. Sterwielbemester van Cintegro. Deze machine brengt de mest over de pootruggen en werkt deze in. De bemester van 9 meter breed is gemonteerd op een tank met 4 lagedrukbanden die pendelend naast elkaar op rijafstand lopen. De mest wordt netjes verdeeld, ingewerkt en nagenoeg geheel met grond bedekt. Sterwielbemester
4. Bomech sleufkouterbemester van 9 meter breed van Co Scholtens op een getrokken tankwagen. De bemester is aangepast zodat één meststrookje precies bovenop de pootrug belandt en twee er pal naast. PPO heeft gepoot met relatief kleine ruggen om deze sneller te laten opwarmen. Maar daardoor was er weinig losse grond en konden de kouters de mestgift van 30 kubieke meter maar moeilijk in de smalle sleufjes in de grond houden. Op een deel van het demoveld zal met mineralenconcentraat worden bijbemest. Bomech sleufkouterbemester
5. Toedienen van vaste kippenmest met een Tebbe breedstrooier op rupsonderstel, van Tom Peetoom. Met dit onderstel op smalle rupsen kan op vaste paden worden gereden tussen de ruggen. In combinatie met RTK-GPS-besturing kan er daarmee zowel voor als na het poten worden bemest. Tebbe breedstrooier« Nieuwsoverzicht