kluit-asperge24-04-2012: Aspergetelers verkennen opkweek uit perspotten 

In het praktijknetwerk ‘Vernieuwd teeltsysteem asperges’ verkennen aspergetelers in Zuidoost-Nederland het gebruik van perspotten in combinatie met fertigatie. Op een proefveld vergelijken zij deze manier van telen met gangbaar opgekweekt plantmateriaal. Het gebruik van kluitplantjes verkleint het risico op insleep van ziekten en de telers verwachten dat ze beter aanslaan. Met de fertigatieslangen voorzien zij de kleinere plantjes gericht van water en meststoffen.

Normaal gesproken worden aspergeplanten uit zaden opgekweekt bij gespecialiseerde telers. Ze worden in het voorjaar buiten in een zaaibed gezaaid en in het volgende voorjaar gerooid. De gerooide planten worden vervolgens bij de aspergeteler uitgeplant op eindafstand. In het nieuwe systeem worden de aspergezaden uitgezaaid in perspotten, waarna de planten worden opgekweekt in de kas. De perspotten worden in hetzelfde jaar nog uitgeplant in het veld op eindafstand. Door dit te doen in combinatie met een fertigatiesysteem, kunnen de kleinere planten gericht van water en meststoffen worden voorzien.

Het voordeel van een teeltsysteem met perspotten is dat er geen ziekte-insleep plaatsvindt vanaf het plantenperceel en er een hogere productie mogelijk is in het eerste productiejaar. Het gebruik van fertigatie maakt het bovendien mogelijk om efficiënter gebruik te maken van water en meststoffen. En omdat het gewas niet nat wordt door beregening, wordt de kans op aantasting door ziekten kleiner.   

Om het nieuwe teeltsysteem te kunnen vergelijken met de gangbare werkwijze, wordt er een proefveld aangelegd bij een van de telers. Gedurende de aanleg en de teelt worden alle teelthandelingen gevolgd en vastgelegd. Daarbij is er nauwe samenwerking met een Duitse teler en een Duitse begeleider die al een jaar langer bezig zijn met een soortgelijk experiment. Het Duitse en Nederlandse team zullen hun ervaringen uitwisselen.

« Nieuwsoverzicht