miniknollen pootaardappelen23-04-2012: Naar een duurzame agroketen zilte aardappelen 

Op 9 maart 2012 is het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' van start gegaan. Een groep van acht telers uit Zeeland, Groningen, Friesland en Texel gaat de komende drie jaar samenwerken met als doel het opbouwen van een agroketen voor zilttolerante aardappelen. Allereerst willen zij onderzoeken met welke teeltwijze het mogelijk is de zilte aardappelteelt op een duurzame manier op te schalen. Daarnaast willen zij werken aan een herkenbare afzet voor hun product.

Door een toenemend neerslagtekort en een steeds grotere kweldruk is een groot deel van de Nederlandse teeltgebieden aan het verzilten. Het gevolg is dat landbouwgrond onbruikbaar wordt voor de traditionele teelt van o.a. graan en aardappelen. Volgens de huidige prognoses zal in 2020 zo'n 125.000 hectare landbouwgrond ernstig verzilt zijn. Onder meer in de kuststrook Groningen, Friesland, Waddeneilanden, kop van Noord-Holland en Zeeland, waar dit praktijknetwerk letterlijk voet aan de grond heeft.

De samenwerkende telers zijn van mening dat de bedreiging van het verzilten van teeltgronden moet worden omgezet in een kans. De Texelse ondernemer Marc van Rijsselberghe is hier de voortrekker van. Met Zilt Proefbedrijf op Texel experimenteert hij al een aantal jaar met het opschalen van de teelt en het vermarkten van zouttolerante gewassen zoals zeekool en strandbiet. Het onderzoek op Texel heeft in 2011 geleid tot succesvolle resultaten met aardappel. Zo werden de eerste twee zouttolerante aardappelrassen geoogst. In de pers werd hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Het Praktijknetwerk loopt tot 1 maart 2015. Het eerste projectjaar zal bij Zilt Proefbedrijf Texel de zouttolerantiecurve van een aantal aardappelrassen onderzocht worden. Daarnaast zullen zilte percelen van de telers geanalyseerd worden op (zilte) eigenschappen. In de twee volgende projectjaren zullen op deze praktijkpercelen proeven worden gedaan met zilttolerante aardappelrassen. Gedurende het project organiseert het netwerk diverse bijeenkomsten. Bij het praktijknetwerk zijn diverse kennisinstituten, waterschappen, veredelaars en afzetpartijen betrokken.
« Nieuwsoverzicht