duurzame peren05-04-2012: Duurzame afzet voor duurzaam fruit

Milieuvriendelijk en lokaal geteeld fruit beter aan de man brengen. Dat is het doel van het praktijknetwerk ‘Duurzame afzet voor duurzaam fruit’. De deelnemers zijn acht fruittelers in de regio Utrecht die hun fruit gedeeltelijk afzetten via het handelsbedrijf Slagmaat. Samen met marketingspecialisten willen zij uitzoeken hoe zij hun boodschap beter aan de consument kunnen uitleggen.

Momenteel lukt het de telers en Slagmaat nog onvoldoende om de boodschap 'extra duurzaam geteeld fruit uit de regio' goed te vermarkten bij de (lokale) consument, en hiervoor een meerwaarde te genereren. Dit heeft tot gevolg dat het fruit soms alsnog via bulk-kanalen afgezet moet worden. Op de lange duur ontmoedigt dit de teelt van extra duurzaam fruit in Nederland.

Het probleem dat de telers in het netwerk willen aanpakken, is het ontbreken van toegepaste, praktische kennis over direct marketing. Samen met marketingspecialisten willen zij uitzoeken hoe zij hun communicatieboodschap het beste kunnen formuleren. Zij willen kennis opdoen over de denk- en handelswijze van de consument. Het moet aantrekkelijker worden om de teelt verder te verduurzamen en er moet een betere positie voor lokaal geteeld product ontstaan. Ook binnen het Europees landbouwbeleid is momenteel aandacht voor 'local foodsystems'. In NL ontbreekt kennis over de economische betekenis hiervan.

De telers hebben de volgende vragen geformuleerd:

  • Hoofdvraag: Hoe kunnen duurzaam werkende fruittelers op vernieuwende wijze de meerwaarde van regionale, korte ketens vergroten?
  • Hoe kan de boodschap 'dit is extra duurzaam geteeld fruit met een verhaal' (milieukeur, erkend streekproduct) geformuleerd worden?
  • Op welke wijze (en hoe vaak) kan de boodschap het beste ontvangen worden door consumenten?
  • Wat zijn innovatieve concepten voor de vorm van de boodschap?
  • Hoe kunnen deze concepten toegepast worden in de huidige afzetketen via Slagmaat en hoeveel meerwaarde levert dit voor hen op?
  • Hoe kan de ervaring en het geleerde meerwaarde opleveren voor andere regionale voedselsystemen in NL en EU?

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht