uien-sensoren05-04-2012: Beter uien bewaren met minder energie 

Hoe kun je uien het beste drogen en bewaren? Een groep telers in Flevoland gaat het in een nieuw opgestart praktijknetwerk uitzoeken. Samen met adviseurs werken zij aan een heldere strategie op basis van ervaringen en door het combineren van oude en nieuwe kennis. Behalve een betere kwaliteit uien hebben ze zich als doel gesteld om het energieverbruik bij het drogen ten minste te halveren.

Tussen uientelers bestaan grote verschillen in bewaarstrategie. Adviezen zijn vaak strijdig met elkaar zijn en te veel gebaseerd op praktijkervaringen die niet nader onderzocht zijn. Steeds vaker komen probleempartijen voor die onverkoopbaar zijn. Ook de afgelopen twee seizoenen was dat zo, terwijl er toch flink met kachels is gedroogd. Het netwerk wil een aangepaste strategie ontwikkelen, aan de hand van oud onderzoek dat geherijkt wordt aan de hedendaagse (teelt)techniek, de latere oogst en de grotere weersrisico’s. Het streven daarbij is om te komen tot minimaal een halvering van het energieverbruik, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De focus zal vooral liggen op oplossen van de knelpunten, zoals kale uien en een sloffe partij. 

Bij de start van het netwerk draait het vooral om het uitwisselen van ervaringen en kennis over het bewaren van zaaiuien. Dit wordt gecombineerd met een grondige beoordeling van reeds uitgevoerd onderzoek. Het officiële bewaaradvies voor zaaiuien uit 1990 luidt dat er gedroogd moet worden met opgewarmde buitenlucht van 30 C gedurende 3-5 dagen. Dit advies is ontstaan omdat men in 1990 de kleur van de uien heel belangrijk vond. Het advies heeft echter nooit het draagvlak gekregen dat het verdiende.

Na de kennisverdieping zullen de betrokken partijen een gezamenlijke bewaarstrategie vaststellen, die bij een of enkele telers wordt getest. Hierbij wordt onder meer gemeten aan gasverbruik, droogperiode, verloop van luchtvochtigheid en temperatuur en droogverliezen. Blijven er dan nog vragen over, dan worden deze omgezet in voorstellen voor professioneel onderzoek.

Voorafgaand aan dit netwerk heeft DLV Bouw, Milieu en Techniek in opdracht van enkele aanvragers in een bureaustudie alle onderzoeken op een rij gezet. Hieruit blijkt dat in het huidige advies energie een beperkte rol speelt. Meer aandacht voor energie is nodig, niet alleen vanuit het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, maar ook omdat de droogkosten al gauw 7 euro per ton bedragen. Nieuwe technieken kunnen helpen om energie te besparen. Er is een veel verdergaande automatisering en registratie mogelijk, luchtvochtigheidsmeters zijn verbeterd en frequentiegeregelde ventilatoren zijn praktijkrijp. DLV ziet voldoende mogelijkheden voor energiebesparing met behoud van kwaliteit. Gedacht wordt aan:

  • een korte of zelfs geen veldperiode,
  • een dag drogen met volle capaciteit,
  • energiebesparing door het verminderen van de luchtopbrengst wanneer de luchtvochtigheid van de uitgeblazen lucht daalt,
  • rustig opwarmen van de partij tot 25 C, zodat er voldoende ruimte is om na te drogen,
  • energiebesparing met betere ventilatoren met frequentieregelaars.


« Nieuwsoverzicht